ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีฤทธิ์ทำลายจุลินทรีย์จากเลือดจระเข้ เครื่องกลั่นน้ำมันยางนา