คณะวิทย์ฯ ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิต

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยสาขาวิชาชีววิทยา ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิต (ศึกษาเกี่ยวกับพืช) รับสมัครจำนวนจำกัด 10 ท่านเท่านั้น
อ่าน 292 ครั้ง
3 ธ.ค. 2562    Suchartt Dhepphuhkieo

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยสาขาวิชาชีววิทยา ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิต ระหว่างวันที่ 12 ธันวาคม 2562 – 20 มีนาคม 2563  โครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อบริการวิชาการให้กับผู้สนใจทั่วไปและเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีของสาขาชีววิทยา โดยรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ จำนวน 10 ท่าน   ทั้งนี้ ผลที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการนี้คือผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการจำแนกพืชและการระบุชนิดพืชเพิ่มขึ้น

 

ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่
ผศ.ดร.อมรรัตน์  ประจักษ์สูตร์  
สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

e-mail : amopra@kku.ac.th
โทรศัพท์มือถือ 087 7727974

 


ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »