พิธีเปิดอาคารสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเปิดอาคารสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น และอนุสาวรีย์เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี
อ่าน 1,037 ครั้ง
3 ธ.ค. 2562    Wadchara Noichompoo

          โดยเมื่อรถยนต์พระที่นั่ง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  รถยนต์พระที่นั่งถึงด้านหน้าอาคารสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น วันที่ 3 ธันวาคม 2562 ในเวลา 16.50 น.  ดร.สมศักดิ์  จังตระกุล  ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล  อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ดร.เตช บุนนาค อุปนายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น  นายศิริชัย สุวรรณแสน ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดขอนแก่น รองแม่ทัพภาค 2   พล.ต.ต.เจริญวิทย์ ศรีวนิชย์ รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 4 พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน นักศึกษา และนักเรียน เฝ้า ฯ รับเสด็จ   ในโอกาสนี้  ดร.นฤมล  อินทร์ประสิทธิ์ ภริยาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน  และ รศ.เอื้อจิตร พัฒนจักร ถวายพวงมาลัยคล้องพระกร

          เมื่อเสด็จประทับพระราชอาสน์ ทรงพระราชทานโอกาสแก่ รศ.ดร.ไมตรี  อินทร์ประสิทธิ์  รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอาเซียน ถวายสูจิบัตร 1 เล่ม หนังสือเรียน พร้อมคู่มือครู  นายปียะศักดิ์ ปักโคทานัง  รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอาเซียน ถวายของที่ระลึก พระพุทธรูปไม้

          รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล  อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น  กราบบังคมทูลรายงานว่า  “ข้าพระพุทธเจ้า ขอพระราชทานพระราชานุญาตกราบบังคมทูลรายงานเกี่ยวกับอาคารสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น และอนุสาวรีย์เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี  พอสังเขป ดังนี้  อาคารสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง 4 ชั้น สถาปัตยกรรมแบบไทยประยุกต์ผสมโคโลเนียล พื้นที่ใช้สอย 3,011 ตารางเมตร สร้างขึ้นเพื่อรองรับความต้องการด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม เกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูของประเทศไทย เชื่อมโยงกับทิศทางและความต้องการในการพัฒนาครูของกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และอนุสาวรีย์เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี ถูกสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี ผู้มีอุปการคุณด้านการศึกษา สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ เป็นผู้วางรากฐานการศึกษาไทยและวางรากฐานการพัฒนาวิชาชีพครูด้วยการก่อตั้งสามัคคยาจารย์สมาคมหรือคุรุสภาในปัจจุบัน”  

          จากนั้น สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออกจากพลับพลาพิธี เสด็จ ฯ ไปยังแท่นทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพรคลุม ป้ายอาคารสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน  และทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพรคลุม อนุสาวรีย์เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี  ทรงวางพุ่มดอกไม้  ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายสักการะ และทรงพระดำเนินเข้าภายในอาคารเพื่อทอดพระเนตรนิทรรศการนวัตกรรมการเรียนการสอนของนักเรียนและครูในโครงการ และเครือข่ายของสถาบัน  และทรงพระราชทานพระราชานุญาตฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับ  คณะกรรมการสภา และผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น  คณะกรรมการบริหารสถาบัน ฯ บุคลากร และคณะกรรมการจัดงาน ฯ   จากนั้น  ทรงลงพระนามาภิไธยบนแผ่นศิลาในพิธีเปิดอาคารสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น และทรงลงพระนามาภิไธยบนแผ่นศิลาในพิธีเปิดทรงเปิดอนุสาวรีย์เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี  

          ในเวลา 17.30 น.  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออกจากสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ทรงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังเรือนรับรองที่ประทับพัก ชลประทานที่ 6  อำเภอเมืองขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น 

ข่าว   :   วัชรา   น้อยชมภู
ภาพ  :   อรรถพล   ฮามพงษ์


ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »