มข.สืบสานวัฒนธรรมเทศกาลไหม คว้าถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐา​ธิราชเจ้าฯ

องค์การนักศึกษา มข.คว้าแชมป์ขบวนแห่งานไหมขอนแก่น 2562 ครองถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐา​ธิราชเจ้าฯ พร้อมสนับสนุนการแต่งกายผู้เข้าประกวดนางงามไหมในขบวนแห่
อ่าน 482 ครั้ง
2 ธ.ค. 2562    Chutinan Panjarung

        พิธีเปิดงานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยวและกาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2562 ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 โดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น ส่งขบวนแห่ พร้อมสนับสนุนชุดผ้าไทยลายแคนแก่นคูณ ให้ผู้เข้าประกวดนางงามไหมประจำปี 2562 โดยมี คณะผู้บริหาร เข้าร่วมเดินขบวนกับนักศึกษาประกอบด้วย รศ.เพียรศักดิ์ ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวิทยาเขตหนองคาย ผศ.นรินทร์ จันทร์ศรี ผู้ช่วยอธิการฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวิทยาเขตหนองคาย  อาจารย์ณัฐสมล  ธนกุลรังสฤษดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษอาจารย์ ดรกิตติสันต์  ศรีรักษา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และ นางปภาภร  ดลประสิทธิ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ซึ่งหลังจากร่วมขบวนแห่คณะผู้บริหารก็ได้เข้าร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยวและกาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2562 โดยมี ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิด  บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น 

        ในการจัดขบวนแห่เข้าร่วมในงานเทศกาลไหมนานาชาติในครั้งนี้ องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น กลุ่มเลือดสีอิฐ เป็นผู้รับผิดชอบจัดขึ้น  และได้รับรางวัลชนะเลิศ ครองถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา​  สยามบรมราชกุมารี  ได้รับเงินรางวัล 60,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

         นายธีรนันท์  วันโยศิริทรัพย์ ประธานฝ่ายศิลปวัฒนธรรม  นางสาวกัญญาวีร์  ไชยประทุม ประธานฝ่ายภูมิปัญญาอีสาน  นายพงศธร​ นามพิลา​ อนุกรรมการ​ องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นได้เปิดเผยกับทีมข่าวว่า การสร้างสรรค์ขบวนแห่งานไหมทุกปีได้รับความร่วมมือจากนักศึกษาน้องใหม่ สโมสรนักศึกษาทุกคณะ  โดยปีนี้มีแนวคิดในการสร้างสรรค์ขบวนออกมาคือภายใต้ชื่อ "คูนค้ำฉัตรแก้วปกประชา เจ้าฟ้านักธรณีจักรีสิรินธร ศรีวิไลเมืองแคนแก่นขอน ออนซอนปูมภูมิปัญญา งามล้ำค่าผ้ามัดหมี่โลกส่าลือเป็นการนำเสนอเรื่องราวที่ผ้า มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตในทุกย่างก้าว ไม่ว่าจะเป็นการเคารพบูชาในพระพุทธศาสนา ราชสำนักและวิถีชีวิต​ ต่างมีผ้าเข้ามาเชื่อมโยงและเกี่ยวข้อง

         ขบวนแห่แบ่งออกเป็น 3 ส่วน  ประกอบด้วย ส่วนที่ 1. ศรัทธา​ : ปัจจัยการดำรงชีวิตสู่ความศรัทธาและการบูชา ส่งต่อก่อให้เกิดลายผ้าที่มีส่วนในการบูชา สนองซึ่งความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา และสิ่งเคารพนับถือ  ส่วนที่ 2. พัฒนา : เป็นการเทิดพระเกียรติของพระมหากษัตริย์​ และราชจักรีวงศ์ ที่มีพระราชกรณียกิจพัฒนาชนบทให้มีสุขและภาคภูมิโดยเฉพาะสมเด็จพระเทพฯ ที่ทรงเป็นเอกอัคราชูปถัมภกมรดกวัฒนธรรม​ และเป็นเจ้าฟ้านักธรณีที่ทรงอุปถัมภ์​ และได้เสด็จมาเปิดศูนย์ธรณีวิทยาขอนแก่นทำให้การศึกษา​ ค้นคว้าด้านธรณีวิทยาเป็นที่กว้างขวางยิ่งขึ้น ส่วนที่ 3. ภูมิปัญญา​ : โชว์เรื่องของประเพณีผูกเสี่ยว ของไทย และ ลาว เป็นการสัญญาที่จะเป็นเพื่อนตายต่อกัน โดยมีการบายศรีสู่ขวัญ อิงความเชื่อเรื่องจักรวาลวิทยา เปรียบบายศรีเป็นเขาพระสุเมรุ​ ยอดแหลมคือศูนย์รวมขวัญ เรียกมาเพื่อเป็นขวัญมิ่ง ขวัญเมือง​ และขวัญคนและภูมิปัญญาการทำผ้ามัดหมี่​ และไหมมัดหมี่ที่เป็นสินค้าทางวัฒนธรรม​ ส่งออกและสร้างมูลค่าในยุคเศรษฐกิจร้างสรรค์​ สร้าชื่อเสียงและพัฒนากระบวนการอย่างสร้างสรรค์

          นายพงศธร​ นามพิลา​ อนุกรรมการ​ กล่าวทิ้งท้ายว่า การทำกิจกรรมของนักศึกษาถือเป็นอุบายให้เพื่อนๆน้องๆ แต่ละคณะมาพูดคุยสานสัมพันธ์เหมือนเป็นการเตรียมตัวที่จะทำงานในอนาคตที่จะพบเจอผู้คนมากมายในองค์กร และได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องของ วัฒนธรรม​ วิชาการ เหมือนเป็นเวทีวิชาการ  นอกจากนี้คือการสร้างจิตอาสาและการจัดสรรเวลา เพราะต้องแบ่งเวลาและบริหารให้ดีมากๆ เพราะเป็นช่วงสอบปลายภาค แต่ก็ผ่านมาได้ด้วยความภาคภูมิ​ ทั้งเรียนและกิจกรรมต้องขอบคุณทางผู้บริหารที่ให้โอกาสองค์การนักศึกษา​ กลุ่มเลือดสีอิฐ​ ได้มีโอกาสทำขบวน และสนับสนุนกิจกรรมอย่างดีครับ

         ด้าน อาจารย์ณัฐสมล   ธนกุลรังสฤษดิ์  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ เปิดเผยว่า การสนับสนุนชุดการแต่งกายและร่มที่เขียนชื่อมหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้ผู้เข้าประกวดนางงามไหมได้ร่วมเดินในขบวนแห่ นั้น ชื่อของมหาวิทยาลัยขอนแก่นจะถูกเผยแพร่ผ่านช่องทางสื่อทุกแขนงพร้อมภาพถ่ายของผู้เข้าประกวดนางงามไหมทั้ง 39 คน ซึ่งเป็นปีแรกเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นจะได้เข้ามามีส่วนร่วมกับทางจังหวัดขอนแก่นมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ทุกปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ยังจัดการแสดงศิลปวัฒนธรรมอีสาน โดยนักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ มาทำการแสดงบนเวทีกลางอีกด้วย

         การจัดงานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยวและกาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2562  ถือเป็นงานใหญ่ประจำปีของจังหวัดขอนแก่นซึ่งได้รับความร่วมมือจากทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการร่วมการจัดงานมีการจำหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์ผ้าไหม สินค้าชุมชน OTOP และสามารถร่วมทำบุญผ่านกิจกรรมต่างๆของกาชาดจังหวัดขอนแก่น จึงขอเชิญชวนเที่ยวชมงานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยวและกาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2562  จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน -10 ธันวาคม 2562   บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น

 

ข่าว ชุตินันท์ พันธ์จรุง

ภาพ บริพัตร ทาสี  / อรรถพล ฮามพงษ์ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »