มข.เปิดบ้านโชว์นวัตกรรมต้อนรับว.ป้องกันราชอาณาจักรดูงาน KKU Smart City

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยป้องกันราชาอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 62 สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ดูงาน KKU Smart City
อ่าน 629 ครั้ง
30 พ.ย. 2562    Nitiya Chumapai

    วันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดยคณะผู้บริหาร รศ.ดร.วนิดาแก่นอากาศ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด ผศ.ดร.ศุภสิทธิ์ คนใหญ่ รองผู้อำนวยการฝ่ายโครงสร้างและบริหาร นางยุภาพร ทองน้อย รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์ และตัวแทนบุคลากร เข้าร่วมนำเสนอและแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) แด่คณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยป้องกันราชาอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 62 สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ จำนวน 300 คน 
       รศ.ดร.วนิดา แก่นอากาศ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด ได้กล่าว สำนักหอสมุด และคณะทำงาน KKU Smart City ได้เป็นส่วนหนึ่งในทีมโครงการวิจัยและพัฒนา Khon Kaen Smart City ซึ่งเป็นการพัฒนานวัตกรรมเพื่อสนับสนุนให้จังหวัดขอนแก่นเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ด้วยการเชื่อมโยงระบบ IOT (Internet Of Things) บริหารจัดการพื้นที่โดยใช้ Big Data ผ่าน Smart City Operation Center (SCOPC) ซึ่งประกอบไปด้วย 
  - E-Waste Smart Bin รักษ์โลกด้วยการจำแนกและจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบ NB-IoT
  - Water Situation แจ้งเตือนจุดเสี่ยงภัยน้ำท่วมน้ำขังทั่วเมืองขอนแก่น
  - CCTV ดูข้อมูลความเคลื่อนไหวผ่านกล้อง CCTV ที่มีอยู่ทั่วเมืองขอนแก่น
  - Emergency แจ้งเหตุฉุกเฉินรวดเร็วฉับไวเพียงปลายนิ้ว อุบัติเหตุ ไฟไหม้ แจ้งตำรวจ เรียกรถฉุกเฉิน
  - Smart Environment แจ้งเตือนระดับฝุ่นละอองขนสดเล็ก PM 2.5 และมลพิษทางอากาศได้อย่างทันท่วงทีด้วยพลังงานสะอาด
  - Smart Parking จุดจอดรถอัจฉริยะบอกสถานะว่างพร้อมจอดได้ทุกเมื่อ
  - Smart Citizen ดูแลสุขภาพและใช้ชีวิตประจำวันด้วยหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (Robotics)
  - Complaint ร้องเรียนร้องทุกข์ถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็ว
  - Smart Trash ถังขยะอัจฉริยะบอกสถานะความจุ หรือแม้กระทั่งกลิ่นที่ไม่พึ่งประสงค์
     รศ.ดร.วนิดา แก่นอากาศ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด กล่าวเพิ่มเติมว่า ความสำเร็จในการพัฒนานวัตกรรมต่างๆนั้นได้รับความร่วมมือจากทีมวิจัย และนอกจากนั้นยังมีได้สร้างการมีส่วนร่วมกับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้มีส่วนร่วมในการประยุกต์และสร้างสรรค์นวัตกรรมจากสิ่งที่ได้ศึกษามา โดยใช้พื้นที่ KKU Maker Space ที่ได้รับการสนับสนุนเครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับนักเมกเกอร์จากสำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นอีกด้วย
 
    และขอเชิญชวนประชาชนจังหวัดขอนแก่น หรือผู้สนใจเข้าร่วมทดลองใช้งานนวัตกรรมต่างผ่านแอพลิเคชั่น ซึ่งสามารถดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น KAN ได้ที่
ios: https://apps.apple.com/us/app/kk-smart-city/id1450798173
Android: https://play.google.com/store/apps/details
 
ข่าว: นางสาวนิติยา ชุ่มอภัย
ภาพ: นางสาวนิติยา ชุ่มอภัย / นางสาวณัฐอร เลี้ยวประเสริฐ

ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »