บุคลากร มข. รำบวงสรวงศาลเจ้าพ่อหลักเมืองขอนแก่น

ฉลองครบรอบ 222 ปี เมืองขอนแก่น ร่วมแสดงพลังการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนเมืองขอนแก่น
อ่าน 622 ครั้ง
29 พ.ย. 2562    Chutinan Panjarung

                 28 พฤศจิกายน 2562  บุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมรำบวงสรวงศาลเจ้าพ่อหลักเมืองจังหวัดขอนแก่น เนื่องในงานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยวและกาชาด จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2562 ณ บริเวณศาลเจ้าพ่อหลักเมืองจังหวัดขอนแก่น การร่วมรำบวงสรวงครั้งนี้  ได้รับความสนใจจากบุคลากรมหาวิทยาลัยเข้าร่วม จากกองสื่อสารองค์กร  จากสำนักหอสมุด กองกฎหมาย กองทรัพยากรมนุษย์ งานเลขานุการผู้บริหาร คณะเกษตรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น คณะพยาบาลศาสตร์   โดยมีคณะผู้บริหารเข้าร่วม ได้แก่ อาจารย์ณัฐสมล  ธนกุลรังสฤษดิ์  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ   รศ.ดร.ศุภวัฒนา วงศ์ธนวสุ คณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ดร.เอื้อนจิต พานทองวิริยะกุล ผู้ตรวจการพยาบาลแผนกการพยาบาลอายุรกรรม โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ ผศ.ดลชัย ศรีสำราญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นมอดินแดง ฝ่ายมัธยมศึกษา
                 อาจารย์ณัฐสมล  ธนกุลรังสฤษดิ์  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ กล่าวว่า  ดีใจและภูมิใจอย่างยิ่ง ที่เป็นคนขอนแก่นโดยเฉพาะได้ทำงานที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เป็นส่วนหนึ่งของงานประจำปีที่ยิ่งใหญ่ของจังหวัดขอนแก่น ปีนี้เป็นปีแรกที่บุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รวมตัวกันอย่างเป็นทางการในการรำบวงสรวงศาลเจ้าพ่อหลักเมืองจังหวัดขอนแก่น ซึ่งมีมาจากหลายคณะหน่วยงาน ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นจะได้ส่งเสริมภาพลักษณ์ เชื่อมความสัมพันธ์อันดีสร้างการมีส่วนร่วมกับหน่วยงานภายนอก  และในปีต่อไป ฝ่ายกิจการพิเศษ สำนักงานอธิการบดี จะเป็นหน่วยงานกลางประสานอำนวยความสะดวกให้บุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่นมาร่วมรำบวงสรวงศาลหลักเมืองขอนแก่นอีก ขอเชิญชวนให้ทุกท่านมาร่วมรำด้วยกัน และขอขอบคุณบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่มาร่วมรำในปีนี้ ถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี  เชื่อว่าทุกคนที่มาวันนี้ ต่างรู้สึกได้ถึงบุญกุศลทำให้ทุกคนมีพลังใจที่เข้มแข็งอย่างถ้วนหน้า
                รศ.ดร.ศุภวัฒนา วงศ์ธนวสุ คณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น กล่าวว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่นตั้งอยู่ในจังหวัดขอนแก่น พันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยขอนแก่นคือมีส่วนร่วมสนับสนุนในเชิงวิชาการ การวิจัย ร่วมทั้งการสนับสนุน ทำประโยชน์ต่างๆ เพื่อการพัฒนาเมืองขอนแก่น  มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาประเทศชาติ เพราะฉะนั้นกิจกรรมดีๆ ที่ครบ 222 ปี เมืองขอนแก่น ก็พลาดไม่ได้ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นจะเข้าร่วม พวกเราภาคภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดขอนแก่น ภาคภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนประเทศไทย 
                ดร.เอื้อนจิต พานทองวิริยะกุล ผู้ตรวจการพยาบาลแผนกการพยาบาลอายุรกรรม  กล่าวว่า ศาลหลักเมืองเป็นสิ่งศักดิ์สิทธ์คู่เมืองจังหวัดขอนแก่น เป็นปีแรกที่ตนเองได้มาร่วมรำ วันนี้ดีใจและเป็นสิริมงคลมากที่ที่ได้มาร่วม  ซึ่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี มีหลายหน่วยงานของมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่มาร่วมสนับสนุนการจัดงานในครั้งนี้  โดยส่วนตัวตั้งใจว่าในปีต่อไปจะมาร่วมงานอีก ขอเชิญชวนบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น มาร่วมกิจกรรมที่ดีและเป็นสิริมงคลแบบนี้กับทางจังหวัดขอนแก่น   
                ผศ.ดลชัย ศรีสำราญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นมอดินแดง  กล่าวว่า มีส่วนร่วมในครั้งนี้  ในนามมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้มีส่วนร่วมในการช่วยคิดกระบวนการแปรอักษร 222 ปี  โดยการแปรอักษรกับนางรำต้องใช้คนจำนวนมากและถ่ายมุมสูงที่สำคัญ การจัดการเข้าไปยืนเป็นตัวอักษรมันยากมันหลากหลาย  คิดเป็นโจทย์และนำไปจำลองในคอมพิวเตอร์ก่อน จากการศึกษามา ลายขิดถือเป็นลายต้นกำเนิดของทุกลายของผ้าไทย  โดยได้รับความร่วมมือจากนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวะ ขอนแก่น และอีกหลายโรงเรียนในจังหวัดขอนแก่น ฝึกซ้อมกันตอนเย็นเป็นเวลาหลายอาทิตย์ก่อนเริ่มงาน วันนี้ผลงานออกมาเป็นที่น่าพอใจเมื่อเช็คภาพมุมสูง สามารถอ่านออก มองเห็นชัดเจน ซึ่งภาพความยิ่งใหญ่ในการรำครั้งนี้ถูกเผยแพร่ออกไป ผ่านสื่อต่างๆ ผมขอเชิญชวน บุคลากร หรือหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ออกมาร่วมเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของงานประจำปีของจังหวัดขอนแก่น เพราะมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นมหาวิทยาลัยหลักของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ     
               การรำบวงสรวงศาลเจ้าหลักเมือง ปีนี้มีผู้เข้าร่วมเฉียด 100,000 คน มารวมกันรำบวงสรวง 10 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ คู่เมืองขอนแก่น และฉลองขอนแก่นครบรอบ 222 ปี โดยงานจัดขึ้นที่ถนน 5 เส้นทางรอบศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ประกอบด้วย ถนนศรีจันทร์ ,ถนนประชาสำราญ ,ถนนดรุณสำราญ ,ถนนเทพารักษ์ ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น โดยมี ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า นำกล่าวบูชา10 สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองขอนแก่น ประกอบด้วย1 .พระพุทธอภัยมงคลสมังคี 2. พระพุทธพระลับ 3. พระธาตุขามแก่น 4. เจ้าพ่อมอดินแดง 5. ศาลหลักเมืองขอนแก่น 6.พระนครศรีบริรักษ์ 7. ศาลเจ้าพ่อมเหศักดิ์ 8. พระพุทธรูป จากวัดหนองแวง 9. พระพุทธรูป จากวัดกลาง 10. พระพุทธรูป จากวัดป่าแสงอรุณ  และมีดาราชื่อดังคนขอนแก่น  มิน พีชญา’ ร่วมรำบวงสรวงด้วย 

 ข่าว : ชุตินันท์  พันธ์จรุง
ภาพ : อภิฉัตร  มณีจักร์ /ภาภรณ์ เรืองวิชาข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »