คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการ “บริการวิชาการทางสัตวแพทย์เพื่อชุมชน”

27 พฤศจิกายน 2562 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการ “บริการวิชาการทางสัตวแพทย์เพื่อชุมชน” ประจำปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนบ้านห้วยทราย ตำบลโนนราษี อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
อ่าน 107 ครั้ง
29 พ.ย. 2562    Yunyong Vangprecha

     ในวันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา เวลา 09.00 น. ผู้บริหารคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ผศ.น.สพ.ดร.สุวิทย์  อุปสัย รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและดิจิทัล  และบุคลากรของคณะ ได้เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ “บริการวิชาการทางสัตวแพทย์เพื่อชุมชน” ประจำปีการศึกษา 2562  ซึ่งโครงการนี้จัดขึ้นโดยชุมนุมสัตวแพทย์อาสาพัฒนาชนบท  ในสังกัดสโมสรนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ ณ โรงเรียนบ้านห้วยทราย ตำบลโนนราษี  อำเภอบรบือ  จังหวัดมหาสารคาม มีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย นักศึกษาชั้นปีที่ 1-5 จำนวน 110 คน  คณาจารย์และนายสัตวแพทย์ จำนวน 4 คน โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ฝึกทักษะและให้บริการวิชาการทางสัตวแพทย์ โดยให้บริการฉีดวัคซีน ถ่ายพยาธิเพื่อป้องกันโรค  ตรวจสุขภาพสัตว์เล็กและสัตว์ใหญ่  เรียนรู้วิถีชุมชน และภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมถึงการบำเพ็ญประโยชน์ด้วยกิจกรรมพัฒนาโรงเรียน   โดยพิธีเปิดโครงการฯในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายประมวล  ชมพูน้อย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนราษี  เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมผู้นำในเขตชุมชน  ผู้ใหญ่บ้าน  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน กำนัน รองสารวัตร ผู้อำนวยการและคณะครูโรงเรียนบ้านห้วยทราย ให้เกียรติเข้าร่วมในพิธีและโครงการดังกล่าวมีกำหนดออกค่ายเป็นระยะเวลา 5 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม  2562 ณ โรงเรียนบ้านห้วยทราย ตำบลโนนราษี  อำเภอบรบือ  จังหวัดมหาสารคาม  โดยมี ผศ.น.สพ.ธนาคาร นะศรี  เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการตลอดระยะเวลาการออกค่าย


ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »