อธิการบดี มข. แสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี 2562

อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น แสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี 2562
อ่าน 842 ครั้ง
28 พ.ย. 2562    Jiraporn Pratomchai

          รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล รักษาการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น  กล่าวว่า ในนามของมหาวิทยาลัยขอนแก่นขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี 2562 ทุกท่าน  ด้านการทำงาน ความรู้และทักษะ  มั่นใจว่าท่านได้รับการเรียนการสอนจากมหาวิทยาลัยเป็นอย่างดีแล้ว  ในด้านชีวิตจริงของการทำงานกับสังคมภายนอก เป็นสิ่งสำคัญนอกเหนือจากความรู้ทักษะต่าง ๆ ยังมีเรื่องของวินัยการทำงานและความอดทนจึงจะเป็นกุญแจสำคัญที่ทำให้ทุกท่านประสบความสำเร็จ   ในการทำงานทุกวันนี้ความรู้และเทคโนโลยีนั้นมีการปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็วและบัณฑิตทุกท่านจะต้องติดตาม  มีการพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาการรวมทั้งทักษะใหม่ ๆ อยู่ตลอดเวลา ซึ่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นเองก็เช่นกัน เราได้มีการเตรียมการสำหรับที่จะพัฒนาต่อยอดความรู้ให้ท่านที่ทันสมัยและทักษะใหม่ ๆ อยู่เสมอ ขอถือโอกาสนี้อวยพรให้ทุกคนได้ประสบผลสำเร็จในเส้นทางการทำงานให้มีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานและชีวิตครอบครัว

       

 

          ทั้งนี้มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี 2562 รวมทั้งสิ้น 7,998 คน  แบ่งเป็น  ปริญญาเอก 290 คน   ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 149  คน   ปริญญาโท  1,172  คน  และ ปริญญาตรี  6,387 คน   มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงขอแสดงความยินดีมา ณ โอกาสนี้

      การนี้ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ทรงประกอบพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี พ.ศ. 2562 ในวันพุธที่ 4 ธันวาคม 2562  ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น


ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »