อาจารย์คณะเทคโนโลยี มข. ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ

เชิดชูเกียรติ ศ.ดร.อลิศรา เรืองแสง คณะเทคโนโลยี มข. ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
อ่าน 622 ครั้ง
26 พ.ย. 2562    Patthama Thukkhane

 สภาวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้ประกาศรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 9 ท่านใน 5 สาขาวิชาการ โดยมีศาสตราจารย์ ดร. อลิศรา เรืองแสง คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติในครั้งนี้ ด้านสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา โดยวช.ได้ประกาศไว้ ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ศาสตราจารย์ ดร. อลิศรา เรืองแสง สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก Ph.D.(Water Resources) จาก Iowa State University ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยี และดำรงตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มวิจัยเพื่อการพัฒนากระบวนการผลิตไฮโดรเจนจากวัตถุดิบมวลชีวภาพโดยจุลินทรืย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยศาสตราจารย์ ดร. อลิศรา มีผลงานวิจัยที่โดดเด่นทางด้านการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพและชีวเคมีภัณฑ์ และได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการหมักอ้อย น้ำตาล สาหร่าย รวมทั้งของเสียจากภาคอุตสาหกรรม และภาคการเกษตรด้วยเชื้อจุลินทรีย์ เพื่อผลิตแก๊สชีวภาพ เช่น ไฮโดรเจน และมีเทน เป็นต้น


ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »