นศ.คณะบริหารฯ เข้ารอบสุดท้ายการแข่งขันโครงการ IDE Accelerator 2020

นักศึกษาสาขาธุรกิจระหว่างประเทศ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย เข้ารอบสุดท้ายของการแข่งขันในโครงการ IDE Accelerator 2020 การบ่มเพาะ Start-up หน้าใหม่
อ่าน 590 ครั้ง
26 พ.ย. 2562    Anirut Sootinan

               นักศึกษาสาขาธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business, IB) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ได้แก่ นางสาวปานทิพย์ นารินทร์ นางสาวสุภาวดี เครือสุวรรณ  นางสาวจิตรศราภรณ์  วรรณปะใด และนางสาวภัทธนนันท์  ขันทะเนตร์ ได้เข้าร่วมแข่งขันโครงการ IDE Accelerator 2019 การบ่มเพาะ Start-up หน้าใหม่ ประจำปี 2562  โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาของโครงการคือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระวัฒน์ เจริญราษฎร์ ดร.จตุราพร สีหาบุตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.ชญาดา สุระวนิชกุล และ อาจารย์อุมา ฤทธิ์ศรี  
โครงการ IDE Accelerator 2019 จัดขึ้นโดยศูนย์สร้างผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรม (IDE) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (UTCC) ร่วมกับสถาบัน MIT สหรัฐอเมริกา ซึ่งโครงการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรม 2) ทำให้เข้าร่วมโครงการฯ จะได้เรียนรู้ 24 ขั้นตอนเปลี่ยนไอเดียให้กลายเป็นธุรกิจอย่างได้ผล สำหรับผู้ที่มีความฝันแต่ไม่รู้ว่าจะลงมือทำอย่างไร ตลอดร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ข้อมูลที่น่าสนใจ โดยแบ่งการแข่งขันครั้งนี้ออกเป็น 2 ช่วง คือ 1) วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562 ณศูนย์สร้างผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรม (IDE) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (UTCC) และ 2) วันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน 2562 ณ Knowledge Exchange: KX ณ Knowledge Exchange: KX มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  ผลการแข่งขันปรากฎว่าทีมนักศึกษาจากสาขาธุรกิจระหว่างประเทศ สามารถผ่านเข้ารอบสุดท้ายของการแข่งขันในโครงการนี้ จากผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด จำนวน 150 คน 69 ทีม ทั่วประเทศ 
นางสาวปานทิพย์ นารินทร์และนางสาวสุภาวดี เครือสุวรรณ นักศึกษาสาขาธุรกิจระหว่างประเทศ ทีม  Brainstorm กล่าวว่าประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการนี้   “จากการเข้าร่วมโครงการ IDE 2020 ได้รับความรู้และประโยชน์ในการเข้าร่วมโครงการทำให้เกิดประสบการณ์ที่หลากหลายและได้รับความรู้ เนื่องจากมีอาจารย์ที่เป็นโค้ชคอยให้แนะนำอยู่เสมอ เพื่อแก้ไขในจุดบกพร่องหรือจุดที่ยังมีรายละเอียดไม่ชัดเจน ทำให้เข้าใจถึงปัญหาที่แท้จริงและทำการแก้ไขให้ตรงจุดเพื่อปรับปรุงให้ดีขึ้นกว่าเดิม ทำให้เกิดการพัฒนาความคิดและรู้จักรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นภายในทีมมากขึ้น มีการใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการคิดหาแนวทาง สร้างความกล้าคิด กล้าแสดงออก ซึ่งจากการเข้าร่วมโครงการนี้เราได้รับความรู้และทักษะต่างๆ ที่ได้รับการเข้าร่วมโครงการมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเอง นอกจากนี้ยังได้พบกับผู้เข้าร่วมโครงการ IDE มากมายทั้งเป็นผู้ประกอบการและไม่ได้เป็นผู้ประกอบการ ทำให้รู้จักและแลกเปลี่ยนประสบการณ์มากขึ้น”
นอกจากนี้ นางสาวจิตรศราภรณ์  วรรณปะใด และนางสาวภัทธนนันท์  ขันทะเนตร์  ทีม Dream 2  กล่าวว่า “การได้มีโอกาสเข้าร่วมโคงการฯ ในครั้งนี้ ถือเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆ เพราะมีทีมโค้ชที่เก่งและพร้อมจะให้คำปรึกษาตลอด ไม่ว่าเราจะสงสัยหรือมีคำถามมากแค่ไหนก็พร้อมจะตอบและให้คำปรึกษาได้อย่างดีมาก การเข้าร่วมโครงการ IDE Accelerator ไม่ใช่เพียงการเรียนการตลาดธรรมดา แต่เรายังได้ลงมือทำจริงตั้งแต่เริ่มคิดโปรเจค ได้ลงพื้นที่สำรวจ และสัมภาษณ์กลุ่มลูกค้าจริงๆ ที่โครงการฯยังได้สอนวิธีการหา Insight ของลูกค้าอีกด้วย ซึ่งต่างจากการที่เราเรียนจากทฤษฎีมากๆ เราต้องขอขอบคุณที่ทาง โครงการ IDE ได้ให้โอกาสพวกเรา ทั้ง 4 คน และขอบคุณอาจารย์ที่ปรึกษาของโครงการคือ ผศ.ดร.ธีระวัฒน์ เจริญราษฎร์ ดร.จตุราพร สีหาบุตร ผศ.ดร.ชญาดา สุระวนิชกุล และ อาจารย์อุมา ฤทธิ์ศรี  ที่ให้การสนับสนุนเรื่องค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการเข้าร่วมโครงการนี้และคำแนะนำที่เป็นประโยชน์เพื่อเติมเต็มศักยภาพของพวกเราค่ะ”
ข่าว : ผศ.ดร.ธีระวัฒน์ เจริญราษฎร์
ภาพ: นางสาวปานทิพย์ นารินทร์ นางสาวสุภาวดี เครือสุวรรณ  นางสาวจิตรศราภรณ์  วรรณปะใด และนางสาวภัทธนนันท์  ขันทะเนตร์
นำเสนอข่าวโดย : อนิรุต สุทธินันท์

ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »