COLAKKUขอบคุณท่านอธิบดีกรมชลประทานมอบSmart Classroomสร้างSmart Citizen

วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มข. COLA KKU ขอขอบคุณ ท่านอธิบดีกรมชลประทาน ดร.ทองเปลว กองจันทร์ มอบ Smart Classroomให้กับวิทยาลัยฯหวังปฏิรูปการเรียนรู้ สนับสนุนการพัฒนาSmart Citizenผ่านระบบห้องเรียนอัจริยะ
อ่าน 415 ครั้ง
25 พ.ย. 2562    Paporn Ruenwichar

วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มข. COLA KKU ขอขอบคุณ ท่านอธิบดีกรมชลประทาน ดร.ทองเปลว กองจันทร์ มอบ Smart Classroom ให้กับวิทยาลัยฯ หวังปฏิรูปการเรียนรู้ สนับสนุนการพัฒนา Smart Citizen ผ่านระบบห้องเรียนอัจฉริยะนวัตกรรมใหม่ ที่ครบวงจรที่สุด

วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น COLA KKU ขอขอบคุณ ท่านอธิบดีกรมชลประทาน ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ที่ได้รวบรวมทุนทรัพย์ จากญาติมิตร และเครือข่ายที่มีเป้าหมายร่วมกัน ในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อ และสนับสนุนต่อการเรียนรู้ของคนในยุคดิจิทัล พร้อมจัดหาสื่อ โสต ทัศนูปกรณ์ ประจำห้อง “ศรีบุญ กองจันทร์” ซึ่งเป็นห้องที่เปิดโอกาส และเสริมสร้างการเรียนรู้ที่ไม่มีขีดจำกัดทั้งเวลาและสถานที่ สามารถเชื่อมโยงองค์ความรู้ไว้ทั่วโลก

สำหรับห้อง “ศรีบุญ กองจันทร์”  ไม่ใช่เพียงห้อง “Smart Classroom” (ห้องเรียนอัจฉริยะนวัตกรรมใหม่ ที่ครบวงจรที่สุด) ที่เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ที่จะช่วยส่งเสริม ให้การเรียนรู้มีประสิทธิภาพสูงสุด ด้วยการทำงานกันระหว่าง Smart Classroom Solution และ Smart virtual Classroom พี่พร้อมประยุกต์ใช้งานได้อย่างมากมาย อาทิ ระบบการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ Multi-media  Interactive Learning  Flipped Classroom ระบบบริหารจัดการสมาร์ตโฟนของนักศึกษา PC/MAC/IPAD/Samsung/Android ระบบช่วยสอนอัจฉริยะสำหรับอาจารย์ ที่ทำให้การเรียนรู้ไม่ใช่เรื่องน่าเบื่ออีกต่อไป ระบบเรียนรู้แบบ ระบบ MOOC (Massive Open Online Course ) anywhere เรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา และอื่น ๆอีกมาก แต่ทว่า ยังมีส่วนช่วยพัฒนานักศึกษาวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น COLA KKU ให้ทันต่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ล่าสุด ที่จะปฏิรูปการเรียนรู้ ที่ครบวงจรที่สุด และสามารถศึกษาค้นหาจากแหล่งเรียนรู้ด้วยตนเองได้ อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพผ่านระบบสนับสนุนการท่องโลกกว้าง และมีมุมพักผ่อนที่สบายและผ่อนคลาย อันจะนำไปสู่การสร้างสรรค์ผลงานได้

โดยในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2562 วิทยาลัยฯ ได้จัดพิธีเปิดห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom) และรับมอบครุภัณฑ์อุปกรณ์เครื่องมือในการเรียนการสอนที่สนับสนุนการศึกษา ค้นคว้าเรียนรู้ ห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom) ณ ห้องศรีบุญ กองจันทร์ โดยมี รศ.ดร.ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ คณบดี กล่าวถึงวัตถุประสงค์ความเป็นมาของโครงการจัดทำ ห้อง Smart Classroom และกล่าวขอบคุณคณะผู้บริจาค  และ ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี กล่าวมอบ ครุภัณฑ์ที่ใช้ในการเรียนรู้ในห้อง Smart Classroom พร้อมมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนามหาวิทยาลัยดิจิทัล กล่าวรับมอบ และกล่าวขอบคุณคณะผู้บริจาค “ดร.ทองเปลว กองจันทร์” ทั้งนี้ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีเปิด ยังได้มีการสาธิตการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียน Smart Classroom พร้อมเชิญชวนผู้สนใจ เข้าเยี่ยมชมพื้นที่ต้นแบบของการบริการพื้นที่อย่างสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นเทรนด์ใหม่มาแรงในขณะนี้

ด้าน รศ.ดร.ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ คณบดี ได้กล่าวขอบคุณ การแสดงเจตนารมณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อวิทยาลัยฯ โดยการบริจาคทุนทรัพย์ เพื่อเป็นทุนในการสร้างห้องเรียน ที่จะเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้นำไปใช้ประโยชน์ในด้านการเรียน ส่งเสริมการมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ จนเป็นที่ประจักษ์ และมีความก้าวหน้าทางการศึกษาในอนาคตต่อไป และกล่าวแสดงความหวังว่าจะได้รับการสนับสนุนตลอดไป จาก ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ผู้ที่มีทัศนคติ และมุมมองที่ตรงกัน คือ อยากที่จะพัฒนา Smart Citizen ผ่านระบบห้องเรียนอัจฉริยะ และนำไปสู่การสร้างสรรค์ไอเดียสิ่งใหม่ๆที่เกิดจากการมีปฎิสัมพันธ์ของคนในพื้นที่ ที่สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงผ่านระบบช่วยสอนอัจฉริยะ

ดร.ทองเปลว  กองจันทร์  กล่าวต่อว่า “...ผมดีใจแล้วรู้สึกเป็นปิติอย่างยิ่ง ที่เห็นห้องเรียน smart classroom หรือห้องเรียนอัจฉริยะห้องนี้เกิดขึ้น ผมอยากให้ประเทศของเรา จังหวัดเรา บ้านเกิดเมืองนอนของผม ก้าวหน้าไปตามวิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์ชาติในยุค 4.0 ซึ่งหน่วยงานต่าง ๆของรัฐบาล ของกรมชลประทานเองก็พัฒนาไปเยอะในเรื่องระบบอัจฉริยะ อย่างเช่น ระบบอัจฉริยะที่ใช้ในการบริหารจัดการน้ำ smart water corporation center ศูนย์บริหารจัดการน้ำอัจฉริยะ ทั้งนี้ ขอเรียนเชิญคณาจารย์ไปดูงานกันได้ ซึ่งศูนย์นี้ถือเป็นเซ็นเตอร์ที่ใช้ในการบริหารจัดการน้ำทั้งประเทศ ซึ่งก็อาศัยระบบอัจฉริยะเช่นเดียวกัน ผมเป็นคนขอนแก่น ถึงแม้จะไม่ได้เรียนที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น แต่ก็มีญาติพี่น้องลูกหลานได้มาเรียนที่นี่เยอะ สิ่งสำคัญที่เป็นแรงดลใจ ว่าเมื่อถึงจุดหนึ่งที่เราสามารถที่จะพัฒนาบ้านเกิดเมืองนอนหรือสังคมได้ ไม่ว่าจะเป็นการศาสนา การศึกษา หรือการสาธารณสุข ผมพร้อมที่จะทำเท่าที่กำลังผมจะทำได้ ซึ่งผมคนเดียวคงจะทำไม่ได้ ต้องอาศัยเครือข่ายในการระดมทุนทำในหลายๆสิ่งหลายๆอย่าง ทั้งในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น หรือจังหวัดอื่น ๆ ลำพังจะรอเงินงบประมาณคงจะช้า และก้าวไปไม่ได้รวดเร็ว ดังนั้นถ้าเราพอมีกำลัง ถ้ามีจิตศรัทธา รู้จักเป็นผู้ให้ โดยเฉพาะการให้ที่ถูกต้องและถูกจุดด้วย เช่น การศึกษา ให้ 1 ส่วน แต่กระจายได้หลายคนและกระจายได้หลายปี การสร้างคนใครจะไปรู้ว่าคนที่จบจากห้องเรียนนี้สักวันหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรีก็ได้ มันคือสิ่งที่ผมคาดคิดไว้แล้วจะดำเนินการต่อไป สำหรับวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่นซึ่งผมได้ยินชื่อเสียงมานาน ซึ่งผู้ใต้บังคับบัญชาผมก็เรียนที่นี่เยอะ โดยเฉพาะน้อง ๆที่อยู่ในภูมิภาคอีสาน อีกประการสำคัญยิ่ง ก็คือคุณพ่อคุณแม่ของผมได้เข้าพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ และได้รับการดูแลจากอาจารย์หลายๆท่านโดยเฉพาะอาจารย์แหม่ม จนถึงวาระสุดท้ายของท่านจึงอยากจะให้มีอนุสรณ์สถานที่เป็นที่ระลึกถึงท่าน จึงทำให้เกิดห้องนี้ขึ้นมาห้อง smart classroom สีบุญ กองจันทร์ สิ่งที่เราร่วมมือร่วมใจกันทำในวันนี้อะไรที่ยังไม่สมบูรณ์แบบ อะไรที่ยังขาดตกบกพร่อง ถ้าหากพวกผมมีกำลังสติปัญญา กำลังทรัพย์ ก็จะช่วยดูแลกันไปให้สมบูรณ์แบบต่อไป...”

ปิดท้าย ผศ.ดร.เด่นพงษ์  สุดภักดี “...ในนามของผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ผมขอขอบคุณท่านอธิบดีพร้อมด้วยเพื่อนๆ และผู้มีจิตศรัทธา ที่มอบห้องนี้ให้กับนักศึกษาและบุคลากร ซึ่งห้องนี้จะเป็นห้องที่สำคัญในการพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา ที่เรียนรู้ด้วยสภาพแวดล้อมของคนที่จะออกไปสู่สังคมที่จะเป็นประมาณนี้ และเป็นแบบนี้มากขึ้นเรื่อย ๆในสังคมไทย และจะเป็นวิทยาทานสำคัญที่จะติดตัวไปกับท่านและผู้มีจิตศรัทธา และต่อยอดไปยังกลุ่มของนักศึกษาบุคลากรของพวกเรา ห้องนี้ผมได้คุยกับท่านคณบดีว่าพวกเราคงต้องต่อยอดมากกว่าที่จะเป็นห้องเรียน จากเดิมที่ห้องเรียนคือจะมีอาจารย์มาสอน แต่ห้องนี้จะไม่ใช่ห้องเรียนอย่างเดียว แต่จะเป็นห้องที่จะใช้ผลิตสื่อด้วย ผลิตเครื่องมือ ผลิตสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ องค์ความรู้ต่าง ๆ และจะเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะให้พวกเราบ่มเพาะปลูกฝังความเป็นนักปกครองท้องถิ่นที่สำคัญของชาติ พวกเราต้องขอบคุณท่าน ที่ได้พูดถึงว่าวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น เป็นสถาบันชั้นนำในระดับแนวหน้า และหวังว่าท่านจะได้ให้การสนับสนุนพวกเราต่อไปในมิติต่าง ๆ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เราพยายามที่จะสร้างห้องนี้และสร้างห้องอื่น ๆ และสภาพแวดล้อมอื่น ๆ ที่จะสร้างคนไทย ร้างลูกหลานของพวกเราที่จะไปทำงานรับใช้ประเทศชาติ อย่างที่ท่านและเพื่อนๆได้ทำ และมีจิตสำนึกที่จะส่งต่อยอดสิ่งเหล่านี้ต่อไปในวันข้างหน้า และนักศึกษาที่มาเรียนห้องนี้ก็ได้รับทราบถึงแนวคิดและวิธีการ ว่าสิ่งต่าง ๆ ที่พวกเราทำจะส่งผลให้พวกเขาได้มีการเรียนรู้และเมื่อมีโอกาสในวันข้างหน้า เขาจะได้ทำในสิ่งเดียวกันกับที่พวกเราได้นำร่องไว้แล้ว ขอขอบพระคุณท่านอีกครั้ง ที่สนับสนุนการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยขอนแก่นในรูปแบบการเรียนรู้ สร้างห้องที่เรียกว่า smart classroom อันเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีและสอดคล้องกับวิธีการในการทำงานของพวกเราชาวมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครับ...”

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ/ข่าว:ภาภรณ์ เรืองวิชา

 


ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »