ตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบัน มข. กรรมการชม บริหารเป็นระบบ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน ตามเกณฑ์การบริหารคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) ณ ห้องสารสิน อาคารสิริคุณากร
อ่าน 390 ครั้ง
20 พ.ย. 2562    Jiraporn Pratomchai

           เมื่อวันที่  19 พฤศจิกายน 2562   เวลา 9.00 น. ผศ.พ.ต.ท.ดร.นภดล ทองนพเนื้อ  ประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบัน พร้อมทีมคณะกรรมการ ได้เข้าตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน  ตามเกณฑ์การบริหารคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมี รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล รักษาการแทน อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณบดี ร่วมให้การต้อนรับและร่วมกระบวนการตรวจประเมิน  พร้อมด้วยบุคลากรสายสนับสนุนฝ่ายต่าง ๆ  ร่วมให้ข้อมูลและตอบข้อซักถาม รวมทั้งรายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นในปีการศึกษาที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

          การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบันในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นเกิดการขับเคลื่อนระบบตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา และสามารถดำเนินการที่เป็นเลิศในการจัดการเรียนการสอนของสถาบันการศึกษาได้อย่างดี นำไปสู่การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของสังคม

           ทั้งนี้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน  ตามเกณฑ์การบริหารคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2561 มีระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 18-20พฤศจิกายน 2562 โดยคณะกรรมการจะทำการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มอธิการบดีและรองอธิการบดี  กลุ่มคณบดี  และกลุ่มบุคลากร   พร้อมตรวจเยี่ยมคณะและหน่วยงานต่าง ๆ


ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »