มข.ร่วมแสดงผลงานนวัตกรรมและเทคโนโลยี ในวันนิทรรศการวิชาการ รร.จปร.2562

สำนักหอสมุด​ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมจัดแสดงผลงานวิชาการ 5 ผลงานด้านนวัตกรรม​และเทคโนโลยี เข้าร่วมแสดงในงานวันนิทรรศการวิชาการ​ รร.จปร.ประจำปี2562
อ่าน 369 ครั้ง
20 พ.ย. 2562    Nitiya Chumapai

    สำนักหอสมุด​  คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมจัดแสดงผลงานวิชาการ 5 ผลงานด้านนวัตกรรม​และเทคโนโลยี เข้าร่วมแสดงในงานวันนิทรรศการวิชาการ​ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ประจำปี 2562​  ระหว่างวันที่ 19 - 20 พฤศจิกายน 2562 ณ​ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อำเภอเขาชะโงก​ จังหวัดนครนายก​ โดยมี นางสาวจีรภา สิมะจารึก รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำคณะบุคลากรเข้าร่วมนำเสนอ
   มีหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกกระทรวงกลาโหมเข้าร่วมการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้จำนวน 36  หน่วยงาน​ มีพลโท ณัฐวุฒิ ชุณหะนันทน์ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เป็นประธานในพิธี​ นอกจากการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้แล้ว  ยังมีพิธีรับเกียรติบัตร เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ พลเอกหญิง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานเกียรติบัตรนี้ เพื่อแสดงว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ร่วมจัดนิทรรศการวิชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ประจำปี 2562
   นางสาวจีรภา สิมะจารึก รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ กล่าวว่า ผลงานที่นำไปจัดแสดง ประกอบไปด้วย ​ 1.ระบบวิเคราะห์องค์ความรู้​ Knowledge​ Mapping เจ้าของผลงานโดย รองศาสตราจารย์ ดร. กุลธิดา ท้วมสุข พลตรีหญิง ปิยนุช รัตนวิชัย และรองศาสตราจารย์ ดร. วนิดา แก่นอากาศ 2.หนังสือมีชีวิต Human Books เจ้าของผลงานโดย นางสีรุ้ง พลธานี นายธีรยุทธ บาลชน และ รองศาสตราจารย์ ดร. วนิดา แก่นอากาศ 3.หุ่นยนต์บรรณารักษ์ Librarian Bots เจ้าของผลงานโดย นายกนก มีกุญชร นางสาวจีรภา สิมะจารึก และ รองศาสตราจารย์ ดร. วนิดา แก่นอากาศ 4.จดหมายเหตุดิจิทัลหลวงพ่อคูณ Digital Archives of Thep Wittayakom Vihara and KKU  เจ้าของผลงานโดย นางสาวจีรภา สิมะจารึก นางสาวยศยาดา สิทธิวงษ์ และ รองศาสตราจารย์ ดร. วนิดา แก่นอากาศ และ 5.พื้นที่ของนักคิด นักสร้างนวัตกรรม KKU Maker Space: Maker Making Moves เจ้าของผลงานโดย นางยุภาพร ทองน้อย นางสาว จีรภา สิมะจารึก และ รองศาสตราจารย์ ดร. วนิดา แก่นอากาศ
     มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นหน่วยงามที่มีความก้าวหน้าทางนวัตกรรมและการวิจัย​ จึงถูกเชิญให้เข้าร่วมแสดงผลงาน เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนเรียรู้ระหว่างนักเรียนนายร้อยกับสถาบันต่างๆ​ และเพื่อนำองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาประเทศต่อไป มีนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนสนใจเข้าร่วมชมบูธของมหาวิทยาลัยขอนแป่นเป็นจำนวนมาก  
 
ข่าว: นางสาวนิติยา ชุ่มอภัย / นางสาวสิริพร ทิวะสิงห์
ภาพ: นางสาวสิริพร ทิวะสิงห์ / นางสีรุ้ง พลธานี

ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »