หลักสูตร ป.โท สถาปัตย์ เดินหน้าดูงานนวัตกรรมอาคารที่สิงคโปร์

หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีอาคาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เดินหน้าดูงานนวัตกรรมอาคารและสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์
อ่าน 331 ครั้ง
15 พ.ย. 2562    กรรณภัสร์ สิริเกียรติ

         เมื่อวันที่ 4 – 6 พฤศจิกายน 2562 คณาจารย์และนักศึกษา ในหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาคาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยการนำของ รศ.ดร.ยิ่งสวัสดิ์ ไชยะกุล ประธานหลักสูตรฯ ผศ.พรสวัสดิ์ พิริยะศรัทธา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และ ผศ.ดร.ชำนาญ บุญญาพุทธิพงศ์
ผู้ประสานงานในการดูงานครั้งนี้  ได้เดินทางเพื่อไปศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมอาคาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียนการสอนกับ มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ (National University of Singapore) และ มหาวิทยาลัยโปลีเทคนิคแห่งสิงคโปร์ (Singapore Polytechnic University)

        หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาคาร เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการศึกษาวิจัย และนวัตกรรมในสาขาวิชาสถาปัตยกรรม ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในสถาปัตยกรรม ประเทศสิงคโปร์เป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่มีการพัฒนาด้านเทคโนโลยีอาคารอย่างรวดเร็ว ควบคู่กับการนำองค์ความรู้จากสถาปัตยกรรมในพื้นที่มาพัฒนาสู่นวัตกรรมอาคาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยทางด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม อันมีกระบวนการออกแบบสถาปัตยกรรมให้เข้ากับภูมิอากาศ ซึ่งสถาบันการศึกษามีส่วนอย่างมากที่จะสนับสนุนความก้าวหน้าด้านวิทยาการนี้

         ทั้งนี้ Dr.Nirmal Kishnani รองคณบดีและประธานหลักสูตรปริญญาโทด้านการออกแบบบูรณาการเพื่อความยั่งยืน แห่ง Department of Architecture School of Design and Environment มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ ได้นำชมและอธิบายแนวความคิดในการออกแบบอาคาร Net Zero Energy หลังใหม่ ซึ่งใช้เป็นอาคารสำหรับทำการเรียนการสอน ห้องสมุด ห้องประชุมของคณะ รวมทั้งได้มีโอกาสได้เยี่ยมชมบรรยากาศการเรียนการสอนทั้งด้านสถาปัตยกรรมและการออกแบบอีกด้วย

        นอกจากนี้ ทางคณะดูงานยังได้รับการต้อนรับอย่างดียิ่งจากอาจารย์ Ho Yenn Giin ประธานหลักสูตรสถาปัตยกรรม ของSchool of Architecture & the Built Environment, Singapore Polytechnic University โดยได้นำเสนอการเรียนการสอน และโปรแกรมอบรมทางวิชาชีพ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การอบรมโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่สามารถนำไปสู่ความร่วมมือทางการศึกษาต่อไป

การศึกษาดูงานครั้งนี้ยังได้เยี่ยมชม ศูนย์ผังเมืองสิงคโปร์ (Urban Redevelopment Authority) และโครงการออกแบบที่เกี่ยวข้องมากมาย อาทิเช่น ภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมในโครงการ Garden by the Bay พิพิธภัณฑ์แห่งชาติสิงคโปร์ (National Museum of Singapore) อาคาร Jewel Changi Airport เป็นต้น

ข่าวและภาพถ่าย : ผศ.ดร.ชำนาญ บุญญาพุทธิพงศ์ 
เผยแพร่ : กรรณภัสส์ สิริเกียรติ


ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »