สถาปัตย์คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดกระทง ในงานลอยกระทง มข. 2562

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ กับรางวัลชนะเลิศ กระทงขนาดใหญ่ ประเภทความคิดสร้างสรรค์ และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ขบวนแห่ ในกิจกรรมสืบสานประเพณีไทยโบราณงานลอยกระทง 2562
อ่าน 583 ครั้ง
12 พ.ย. 2562    กรรณภัสร์ สิริเกียรติ

          ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ กับรางวัลชนะเลิศ  กระทงขนาดใหญ่  ประเภทความคิดสร้างสรรค์ และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ขบวนแห่  ในกิจกรรมสืบสานประเพณีไทยโบราณ งานลอยกระทง สีฐานเฟสติวัล บุญสมมาบูชานาค มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2562

          เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ได้ เข้าร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีไทยโบราณ งานลอยกระทง "สีฐานเฟสติวัล บุญสมมาบูชานาค" Sithan KKU Festival 2019 มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ณ บึงสีฐานมหาวิทยาลัยขอนแก่น  สโมสรนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้จัดทำกระทงขนาดใหญ่ พร้อมจัดขบวนแห่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งปีนี้ให้ชื่อขบวนแห่ว่า  “กะละปะมรุขนคร สมมาบูชานาคราช”  โดยมีแนวความคิด ณ เมืองกะละปะมรุขะนคร เมืองโลกคู่ขนานของมนุษย์ เกิดขึ้นในมัยอาณาจักรขอมได้รับอิทธิพลจากศิลปะและสถาปัตยกรรมแบบขอม ตั้งอยู่ในดินแดนอีสานตอนล่าง มีเจ้านคร คือ พระนางกัลปามหาเทวีเจ้า ผู้ครองนครเป็นใหญ่ กาลล่วงลงมานับ ๘ เดือน เกิดความแห้งแล้งทั่วทั้งปฐพีนคร พืชพันธุ์ สัตว์ มนุษย์ ต่างล้มเป็นจำนวนมาก พระนางจึงได้ขอพรวิงวอนต่อเทพยดาต่าง ๆ เพลานั้นเอง องค์เทพพญานาคราชทรงเห็นถึงความเดือดร้อนจึงประธานพรอมรสถาน ให้นครแห่งนี้หวนคืนกลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้ง นับจากกาลนั้นเป็นต้นมาทุกๆปี ชาวนครแห่งนี้จักทำเครื่องสักการบูชา  พญานครราช โดยการประดิษฐ์กระทงและเครื่องบูชาสักการะแห่ไปยังเทวสาณบนภูเขา
การออกแบบรถกระทง จึงเล่าถึงการสมมาบูชานาคที่เป็นเทพปกปักรักษาผืนน้ำให้อุดมสมบูรณ์ ซึ่งกระทงประกอบไปด้วยเครื่องสมมาบูชานาค 5 ชนิด เครื่องบูชาน้ำ และนาคซึ่งเป็นสัญลักษณ์คติความเชื่อของชาวอีสานมาออกแบบกระทงให้มีความสวยงาม ผนวกกับวิธีการประดิษฐ์กระทงตามลักษณะแบบประเพณี ผสมผสานกับวัสดุที่มีความหลากหลายและไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอีกด้วย และผลปรากฏว่า กระทงของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ได้รับรับรางวัลชนะเลิศ กระทงขนาดใหญ่  ประเภทความคิดสร้างสรรค์ และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ขบวนแห่ นักศึกษาใช้เวลาในการออกแบบ วางแผน สรรสร้างงานเป็นเวลาเดือนครึ่ง  

          ซึ่งงานลอยกระทงในปีนี้มีความหลากหลายของ กิจกรรมภายในงาน เพื่อจะให้ทุกท่านที่มาได้มีโอกาสมาสัมผัสกลิ่นอายงานศิลปวัฒนธรรม ประกอบด้วย การแสดงศิลปะพื้นบ้าน, ลานวัฒนธรรม, Creative Walking Street, การแสดงกระทงไฟและเรือไฟลอย เป็นต้น และ ที่สำคัญสีสันและบรรยากาศโดยรอบพื้นที่การจัดงานจะได้มีการประดับประดาด้วยธุง (ธง) อีสาน โคมไฟซึ่งเป็นลวดลายพญานาคจากการสร้างสรรค์โดยคณาจารย์และนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ข่าว : กรรณภัสส์ สิริเกียรติ
ภาพ : จักริน เงินทอง และ สโมสรนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

 


ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »