สาขาวิชาการออกแบบ ป.โท สถาปัตย์ร่วมแสดงผลงานในงานผ้าทออีสาน

Young Designer ศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เก่า ป.โท สาขาวิชาการออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดบูธแสดงผลงานและกิจกรรม Workshop ในงาน “ผ้าทออีสาน” (Esaan Fabric Expo2019)
อ่าน 863 ครั้ง
4 พ.ย. 2562    กรรณภัสร์ สิริเกียรติ

          เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 คณาจารย์ นักศึกษาและศิษย์เก่า ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดบูธแสดงผลงาน ในงาน “ผ้าทออีสาน” ( Esaan Fabric Expo 2019) ณ KICE ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ขอนแก่น 

          กิจกรรมนี้เกิดขึ้นภายใต้การประสานงานหลักของ ผศ.ดร.ธนสิทธิ์ จันทะรี ประธานหลักสูตรปริญญาโทสาขาวิชาการออกแบบ  ผศ.ดร. วาริน บุญญาพุทธิพงศ์  ผศ.ดร. ชนัษฎา จุลลัษเฐียร อาจารย์ ชวนะพล น่วมสวัสดิ์ และนางกชามาส ทินราช เป็นผู้ประสานงานในการจัดกิจกรรมครั้งนี้  ภายในพิธีเปิดงานมีการเดินแฟชั่นโชว์ 2 ชุด โดยผลงานของกลุ่ม Young Designer นักศึกษาสายวิชาเอกออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น สาขาวิชาการออกแบบ บูธแสดงผลงานของกลุ่มของกลุ่ม Young Designer (นักศึกษาและศิษย์เก่าคณะสถาปัตยกรรม) จำนวน 10 บูธ  และกิจกรรม Workshop การตกแต่งสิ่งทอ อบรมฟรีตลอดทั้งงาน อาทิ งานปักตกแต่งผ้า (Basic Embroidery)  , มหัศจรรย์ศิลปะบนผืนผ้า (Marbling art) ,  มาทอผ้ากันเถอะ (Mini Weaving Loom) , สร้างลายพิมพ์ผ้าอย่างง่าย (Craft Stamp on Fabric) , งานถักตกแต่งก็มา (How to make a Dreamcatcher) โดยวิทยากรอาจารย์ประจำหลักสูตรและนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการออกแบบ ซึ่งจะมีทุกวัน วันที่ 1-5 พฤศจิกายน แบ่งเป็น 2 ช่วงเวลา คือ 13.30 - 15.30 น. และ 16.00-18.00 น.  

          งาน “ผ้าทออีสาน” ( Esaan Fabric Expo 2019) จัดขึ้นในวันที่ 1 – 5 พฤศจิกายน 2562 ที่ KICE ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ขอนแก่น  เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดและขยายโอกาสทางการตลาด สร้างความมั่นใจและสร้างภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์ผ้าทออีสานให้เป็นที่รู้จัก พัฒนาการเชื่อมโยงและการสร้างเครือข่ายทางการค้า ตลอดจนการรวมกลุ่มการค้าของกลุ่มผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ผ้าทออีสาน

ข่าว : กรรณภัสส์ สิริเกียรติ
ภาพ : จักริน เงินทอง

 

 


ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »