Young Designer สถาปัตย์โชว์งานออกแบบชุดแฟชั่นงานแถลงข่าวผ้าทออีสาน2019

กลุ่ม Young Designer และศิษย์เก่า คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำเอกลักษณ์ท้องถิ่นมาออกแบบผลิตภัณฑ์และเครื่องแต่งกายแฟชั่น ในงานแถลงข่าวงานมหกรรม “ผ้าทออีสาน” 2019
อ่าน 808 ครั้ง
1 ต.ค. 2562    กรรณภัสร์ สิริเกียรติ

           เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562 คณาจารย์ นักศึกษาสายวิชาออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น สาขาวิชาการออกแบบ และศิษย์เก่า คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เข้าร่วมออกบูธและจัดแสดงผลงาน ในงานแถลงข่าวงานมหกรรม “ผ้าทออีสาน” ( Esaan Fabric Expo 2019) ณ ห้องประชาสโมสร 1-2 โรงแรม
อวานี ขอนแก่น โฮเต็ล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์

        ซึ่งภายในงานมีการจัดแถลงข่าว การเดินแฟชั่นโชว์โดยผลงานของกลุ่ม Yung Designer นักศึกษาสายวิชาเอกออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น สาขาวิชาการออกแบบ และศิษย์เก่า และบูธแสดงผลงานของกลุ่มดีไซเนอร์รุ่นใหม่ (ศิษย์เก่าคณะสถาปัตยกรรม) จำนวน 10 บูธ  โดยกิจกรรมนี้เกิดขึ้นภายใต้การประสานงานหลักของ ผศ.ดร.วาริน บุญญาพุทธิพงศ์ และ ผศ.ดร.ชนัษฎา จุลลัษเฐียร อาจารย์ประจำวิชาเอกออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น สาขาวิชาการออกแบบ ทั้งนี้ ผลงานของนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ต่างได้รับความนิยมและสนใจเป็นอย่างมาก เพราะนำเอาเอกลักษณ์ท้องถิ่นของผ้าจากภาคอีสานมาผสมผสานให้เข้ากับแฟชั่นในยุคปัจจุบันนำมาออกแบบเป็นผลิตภัณฑ์และเครื่องนุ่งห่มได้อย่างลงตัว

          นายนิติ นิมะลา  ศิษย์เก่าระดับบัณฑิตศึกษา รุ่นที่ 1 สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม สถาปัตยกรรมศาสตร์ เล่าว่า หลังจากที่ตนจบการศึกษาจากสาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มานั้น ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จะมีความเป็นวัฒนธรรมเข้ามาเกี่ยวข้องกับการออกแบบเสมอ  เป็นเพราะวิชาที่เรียนและบรรยากาศการเรียนที่ทำชิ้นงานเชิงพื้นที่วัฒนธรรมตอนยังเรียนในระดับบัณฑิตศึกษา มุมมองการทำงานเริ่มเปลี่ยนแปลงไป มองบริบทชุมชนท้องถิ่นมากขึ้น ในฐานะนักออกแบบผลิตภัณฑ์ที่มีทักษะด้านเทคโนโลยี 3 มิติหลายแขนง เพื่อความถูกต้องแม่นยำในการผลิต ลดการคลาดเคลื่อนของแบบระหว่างนักออกแบบกับชุมชน  มันทำให้ผมหันมาใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้กับงานคู่กันด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ เราเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีองค์ความรู้ใหม่พอเอามาจับคู่กับทุนทางวัฒนธรรมทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นกับสินค้าที่เราออกแบบ คือให้ผ้าทอในชุมชนมาใช้คู่กันทำให้เกิดมิติ การทำงานใหม่ๆ งานออกแบบของผมจะเน้นหนักมาด้านผลิตภัณฑ์ที่มีฟังค์ชั่นการใช้งานที่ครบครัน ที่สอดรับกับฐานการผลิตและบริบทชุมชน

        การได้มีโอกาสนำผลงานมาแสดงในงานนี้ ร่วมกับน้องๆ ทำให้ได้เห็นงานที่มีความหลากหลายและสวยงามในงานผ้าทออีสานมากขึ้น แสดงถึงความใส่ใจของคณาจารย์และหลักสูตรที่ตอบสนองต่อบริบทชุมนสร้างนักออกแบบใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง ได้เห็นนักออกแบบรุ่นใหม่ ๆ ที่จะออกสู่ตลาดผ้าและผลิตภัณฑ์ผ้าอีสานในอนาคต และมีความยินดีและดีใจเสมอที่จะมาร่วมแสดงผลงานกับทางสาขาวิชาออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้สร้างกิจกรรมดี ๆ แบบนี้เป็นเวทีให้นักออกแบบรุ่นใหม่ ๆ ได้จัดแสดงงานสู่สาธารณะเพื่อการพัฒนาผ้าไทยผ้าอีสานต่อไป

          งานมหกรรม “ผ้าทออีสาน” ( Esaan Fabric Expo 2019) จะจัดขึ้นในวันที่ 1 – 5 พฤศจิกายน 2562 ที่ KICE ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ขอนแก่น  เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดและขยายโอกาสทางการตลาด สร้างความมั่นใจและสร้างภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์ผ้าทออีสานให้เป็นที่รู้จัก พัฒนาการเชื่อมโยงและการสร้างเครือข่ายทางการค้า ตลอดจนการรวมกลุ่มการค้าของกลุ่มผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ผ้าทออีสาน

 

ข่าว : กรรณภัสส์ สิริเกียรติ
ภาพ : กรรณภัสส์ สิริเกียรติ และ อาจารย์นิติ นิมะลา
ข้อมูล : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น

 

 


ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »