มข เปิดบ้านต้อนรับ เอกอัครราชทูต คณะผู้แทนสหภาพยุโรป ประจําประเทศไทย

รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล ที่ปรึกษา รักษาการแทน อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ร่วมต้อนรับ ฯพณฯ เอกอัครราชทูต เปียร์ก้า ตาปิโอลา เอกอัครราชทูต คณะผู้แทนสหภาพยุโรป
อ่าน 291 ครั้ง
1 ต.ค. 2562    Raviporn Saisaenthong

       รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล ที่ปรึกษา รักษาการแทน อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกัน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ร่วมต้อนรับ ฯพณฯ เอกอัครราชทูต เปียร์ก้า ตาปิโอลา เอกอัครราชทูต คณะผู้แทนสหภาพยุโรป ประจําประเทศไทย ในโอกาสเยือนมหาวิทยาลัยขอนแก่น  และ บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “The European Union in the World and EU-Thai Relations” ในการนี้ มี นักศึกษา ร่วมฟังบรรยายกว่า 200 คน ณ ห้อง W301 ชั้น 3 อาคารเรียนรวมและพัฒนาทักษะขั้นพื้นฐาน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562  ที่ผ่านมา
        รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล ที่ปรึกษา รักษาการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติจาก ท่านเอกอัครราชทูต ในโอกาสการมาเยือนมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันในวันนี้
       “มหาวิทยาลัยขอนแก่นให้ความสําคัญกับความสัมพันธ์กับองค์กรระดับชาติและนานาชาติมาโดยตลอด เป็นโอกาสที่ดีที่จะได้เรียนรู้แลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกและหารือเกี่ยวกับความร่วมมือใน อนาคตระหว่างองค์กรของเรา เชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าความเข้าใจและมิตรภาพของมหาวิทยาลัยขอนแก่นและสหภาพยุโรปจะเติบโตไปพร้อมกับความร่วมมือที่สร้างสรรค์ ส่งเสริมความสนใจ ด้านวิชาการและการวิจัยร่วมกันที่จะเกิดขึ้นอีกมากมายในอนาคต”
        ทั้งนี้การบรรยายพิเศษหัวข้อ “The European Union in the World and EU-Thai Relationsครอบคลุมประเด็นทั้งด้านการเมือง ความมั่นคง เศรษฐกิจ การค้า ความร่วมมือเพื่อการพัฒนา สิ่งแวดล้อม และสิทธิมนุษยชนในไทยและสหภาพยุโรป โดยฯพณฯ เอกอัครราชทูต เปียร์ก้า ตาปิโอลา เอกอัครราชทูต คณะผู้แทนสหภาพยุโรป ประจําประเทศไทย ได้เปิดโอกาสให้มีการถาม-ตอบด้วยบรรยากาศที่อบอุ่น และเป็นกันเอง

ข่าว : สิรินญา สิทธิมงคล รวิพร สายแสนทอง


ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »