มข. จับมือกรมการแพทย์แผนไทยฯพัฒนาวิจัยครบวงจรยกระดับสุขภาพคนไทย

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการสร้างและพัฒนางานวิจัยและนักวิจัย การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากร และการเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลด้านการวิจัย ณ ห้องสารสิน อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อ่าน 493 ครั้ง
30 ก.ย. 2562    Raviporn Saisaenthong

          มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการสร้างและพัฒนางานวิจัยและนักวิจัย การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากร และการเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลด้านการวิจัย โดยมี รศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล  ที่ปรึกษารักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น  นพ.มรุต  จิรเศรษฐสิริ  อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ร่วมลงนาม ในการนี้ มีคณะผู้บริหาร  รศ.ดร.ไพบูลย์  ดาวสดใส  คณบดีคณะเภสัชศาสตร์    รศ.นพ.ณรงค์ ขันตีแก้ว  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี  คณะผู้บริหารกรมการแพทย์แผนไทย และ การแพทย์ทางเลือกร่วมเป็นเกียรติ และเป็นสักขีพยาน  ณ ห้องสารสิน  อาคารสิริคุณากร  มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่  26 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา
          การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ สร้างความร่วมมือด้านงานวิจัย ระหว่าง คณะเภสัชศาสตร์   สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี (Cholangiocarcinoma Research Institute, CARI)  และสถานบริหารจัดการงานวิจัยคลินิก (Academic Clinical Research Office, ACRO) คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  กับกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  ในการศึกษาวิจัยก่อนคลินิกและทางคลินิก  รวมไปถึงการพัฒนาข้อเสนอหรือโครงการวิจัยร่วมกัน จัดการข้อมูล (Data management)  การจัดการความรู้  (Knowledge management)  การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัย  การสร้างและพัฒนาภาคีเครือข่ายนักวิจัย และเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลด้านการวิจัยด้านการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือกร่วมกัน
          รศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล  ที่ปรึกษารักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น  เผยว่า การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้  เป็นการสร้างความต่อเนื่องจากความร่วมมือที่ผ่านมา ซึ่งมีผลงานวิจัยหลายชิ้นที่ได้รับความสนใจ อาทิ การศึกษาประสิทธิผลและความปลอดภัยของตำรับยาไทยในการรักษาโรคเกี่ยวกับภูมิคุ้มกันผิดปกติจากศิลาจารึกวัดโพธิ์  การศึกษาความปลอดภัยและประสิทธิผลของตำรับยาปลูกไฟธาตุในมารดาที่ให้นมบุตร  เพื่อใช้เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์สนับสนุนฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาเพิ่มเติมจากบัญชียาหลักแห่งชาติ ฯลฯ ซึ่งผลการศึกษาสามารถนำไปขยายผลประกอบการศึกษาวิจัยทางคลินิกในระยะต่อไป  นำไปสู่การพัฒนาเป็นยาและผลิตภัณฑ์เพื่อใช้ในการรักษาโรคต่างของประชาชน
         “จากความร่วมมือในโครงการดังกล่าว  ทำให้มหาวิทยาลัยขอนแก่น และกรมการแพทย์แผนไทย  ลงนามความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง  ในการสร้างและพัฒนางานวิจัยให้ครบวงจร  ตั้งแต่ต้นทาง  กลางทาง  และปลายทาง  สร้างเครือข่ายนักวิจัยด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  ตลอดจนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากร  และการเชื่อมโยมระบบฐานข้อมูลด้านการวิจัย  เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่น เป็นที่ยอมรับในระดับสากล  และนำผลจากการศึกษาวิจัยมาใช้อ้างอิงในระบบบริการสุขภาพต่อไป”


ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »