สถาปัตย์จัด จัดนิทรรศการเผยแพร่แนวทางปรับปรุงภูมิทัศน์สวนรุกขชาติ มข.

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดนิทรรศการแสดงผลงานแนวทางการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนรุกขชาติและบริเวณข้างเคียงมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา บุคลากรและและบุคคลทั่วไปที่มาใช้พื้นที่ภายใน มข.
อ่าน 553 ครั้ง
26 ก.ย. 2562    กรรณภัสร์ สิริเกียรติ

          คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดนิทรรศการแสดงผลงานโครงการประกวดออกแบบนักศึกษา : แนวทางการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนรุกขชาติและบริเวณข้างเคียง มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล ที่ปรึกษา รักษาการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และได้รับเกียรติจาก ผศ.อาวุธ ยิ้มแต้ รองอธิการบดีฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม  กล่าวรายงาน เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562  ณ โถงชั้น 1 อาคารสิริคุณากร

        โครงการประกวดออกแบบนักศึกษา : แนวทางการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนรุกขชาติและบริเวณข้างเคียง มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชำนาญ บุญญาพุทธิพงศ์ และทีม เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากฝ่ายโครงสร้างพื้นฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดขึ้นเพราะมหาวิทยาลัยขอนแก่น มีนโยบายในการพัฒนาพื้นที่เพื่อรองรับกิจกรรม พื้นที่ส่วนกลางที่สำคัญแห่งหนึ่งของมหาวิทยาลัยได้แก่ บริเวณโดยรอบ อาคารศูนย์อาหารและบริการ (Complex) ซึ่งล้อมรอบด้วยพื้นที่การศึกษา หอสมุดกลาง หอพัก แฟลตบุคคลากร และอื่นๆ ประกอบกับสวนรุกขชาติซึ่งเป็นสวนสาธารณะที่ได้มีการปรับปรุงและใช้งานมาระยะหนึ่ง พบว่า ยังมีการใช้พื้นที่ได้ไม่เต็มที่ มีความต้องการในการปรับปรุงเพื่อรองรับกิจกรรมของนักศึกษาและบุคคลากรมากขึ้น เพื่อเชื่อมต่อระหว่างพื้นที่เรียน รับประทานอาหาร หอพัก และอื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีเป้าหมายในการพัฒนาให้พื้นที่ภายในมหาวิทยาลัย ให้รองรับความเป็น Green and Smart Campus ดังนั้นพื้นที่สวนรุกขชาติ จึงนับเป็น Landmark ที่สำคัญ กลางมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่สามารถพัฒนาเป็น Creative Park ซึ่งจะเป็นพื้นที่สำหรับการแสดงออกของนักศึกษา พื้นที่รองรับกิจกรรมพิเศษของนักศึกษาและบุคคลากร พื้นที่อ่านหนังสือ พื้นที่พักผ่อน ออกกำลังกาย และอื่นๆ  ทั้งนี้พื้นที่สวนรุกขชาติ ที่จะดำเนินการออกแบบปรังปรุงนี้ ควรคำนึงถึงการเชื่อมต่อกับภูมิทัศน์โดยรอบอันได้แก่ ภูมิทัศน์ด้านหน้า ศูนย์อาหารและบริการ (Complex)  ภูมิทัศน์ด้านหน้าหอสมุดกลาง ไปจนถึงองศ์การและสโมสรนักศึกษา ตลาดด้านหลังศูนย์อาหารและบริการ (Complex) รวมทั้งประโยชน์ใช้สอยภายในอาคาร ศูนย์อาหารและบริการ (Complex)

      ผศ.อาวุธ ยิ้มแต้  รองอธิการบดีฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม  กล่าวว่า แนวความคิดในการดำเนินกิจกรรมนี้ทางคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ได้เสนอแนวความคิดในการจัดโครงการให้เป็นไปในรูปแบบของการประกวดแบบ โดยอาจารย์เป็นผู้ให้โจทย์แก่นักศึกษา  จากนั้น จะทำการจัดประกวดแบบปรับปรุงภูมิทัศน์สวนรุกขชาติสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 โดยให้นำเสนอในรูปแบบของงาน Sketch Design  และมีการคัดผลงานเข้ารอบ จำนวน 10 ผลงาน ให้พัฒนาแบบ ขั้นที่ 1   จากนั้นจะคัดผลงานเข้ารอบ จำนวน 3 ผลงาน เพื่อให้จัดทำ หุ่นจำลอง และตัดสินรอบสุดท้ายในวันนี้ โดยมีรางวัล เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่นักศึกษา จำนวนรางวัล ที่ 1 , 2, 3 และรางวัลชมเชยอีก 7    และมีการ จัดทำแบบโครงการพัฒนาพื้นที่ รอบอาคารศูนย์อาหารและบริการ (Complex) สำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 5 อีกจำนวน 14 กลุ่ม ซึ่งคณะผู้จัดมีความตั้งใจอย่างยิ่งที่จะผลักดันให้เกิดการพัฒนาพื้นที่โครงการ และคาดหวังว่าเมื่อสิ้นสุดโครงการแล้ว คือมหาวิทยาลัยขอนแก่นจะได้แบบเบื้องต้นในการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนรุกขชาติ และบริเวณข้างเคียง   มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์ระหว่างผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา และบุคคลทั่วไป และนักศึกษาได้เกิดความรู้ ความเข้าใจในการออกแบบภูมิทัศน์บนพื้นที่จริง

     สำหรับการเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการแสดงผลงานโครงการประกวดออกแบบนักศึกษา : แนวทางการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนรุกขชาติและบริเวณข้างเคียง มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ในครั้งนี้ สามารถเข้าชมได้ตั้งแต่ วันที่ 23-27 กันยายน 2562  ณ โถงชั้น 1 อาคารสิริคุณากร  และพิธีประกาศผลและมอบรางวัลผลการประกวดวันที่ 2 ตุลาคม 2562 เวลา 14.00 น.   

 

ข่าว : กรรณภัสส์ สิริเกียรติ
ข้อมูล : พิมพ์ชนก ศรีสุริยะมาตย์
ภาพ : จักริน เงินทอง

 


ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »