คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

18 กรกฎาคม 2562 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อให้การต้อนรับนักศึกษาใหม่เข้าสู่คณะ ให้นักศึกษาใหม่ได้พบปะกับคณาจารย์
อ่าน 181 ครั้ง
22 ก.ค. 2562    Yunyong Vangprecha

     เมื่อบ่ายวันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม  2562  ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมอาชาไนย ชั้น 5 อาคารพิเชฏฐ์ เหลืองทองคำ คณะสัตวแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ  กมลเลิศ คณบดี ให้เกียรติเป็นประธานในการกล่าวเปิดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2562  ซึ่งมีนักศึกษาใหม่เข้าศึกษาทั้งสิ้นจำนวน 10 คน เป็นนักศึกษาไทย  จำนวน 4 คน และนักศึกษาต่างชาติ จำนวน 6 คน มีคณาจารย์แต่ละสาขา และนักศึกษารุ่นพี่มาร่วมต้อนรับนักศึกษาใหม่ทั้งสิ้น จำนวน 45 คน  วัตถุประสงค์ของการจัดพิธีปฐมนิเทศ คือ ให้การต้อนรับนักศึกษาใหม่เข้าสู่คณะ  ให้นักศึกษาใหม่ได้พบปะกับคณาจารย์ และนักศึกษารุ่นพี่ในแต่ละสาขา และได้ทำความรู้จักกับบุคลากรที่ให้การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเพื่อสร้างความคุ้นเคยระหว่างกัน เพื่อให้นักศึกษาใหม่สามารถปรับตัวเข้ากับบริบทของคณะได้ดียิ่งขึ้น นอกจากนั้น ผศ.น.สพ.ดร.ประวิทย์ บุตรอุดม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ได้ให้แนวทางในการศึกษาทั้งระดับปริญญาโทและปริญญาเอก แผนการศึกษา และการจัดการเรียนการสอน ผศ.น.สพ.ดร.พีระพล สุขอ้วน ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์(นานาชาติ) ได้ชี้แนะแนวทางการขอรับทุนการศึกษาและวิจัย รวมถึงการขอใช้สัตว์ รศ.น.สพ.ดร.บัณฑิตย์ เต็งเจริญกุล ได้ให้หลักคิด การวางแผนการเรียน ให้สำเร็จการศึกษาได้ตามกรอบระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด นายนิคม ศรีกะชา อดีตนายกสโมสรนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และนายสิทธิพร กาบบัวลอย ร่วมให้ข้อมูลด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา การทำประกันชีวิต การสอบภาษาอังกฤษ การเบิกจ่ายเงินทุน ห้องพักและห้องทำงานของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นักศึกษารุ่นพี่ได้แนะนำเว็บไซต์ที่นักศึกษาสามารถสืบค้น อาทิ เว็บไซต์ลงทะเบียนเรียน reg.kku.ac.th เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย gs.kku.ac.th/home/ และเว็บไซต์คณะฯ  http://vet.kku.ac.th/main/  รวมถึงสาธิตการลงทะเบียนเรียนผ่านเว็บไซต์ reg.kku.ac.th ด้วย


ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »