มข. คว้ารางวัลผลงานสหกิจศึกษาดีเด่นประจำปี 2558

มหาวิทยาลัยขอนแก่น คว้ารางวัลผลงานสหกิจศึกษาดีเด่นระดับชาติ ประจำปี 2558 อธิการบดีให้เกียรติรับรางวัล ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ
อ่าน 1,334 ครั้ง
10 มิ.ย. 2558    Jiraporn Pratomchai

        มหาวิทยาลัยขอนแก่น  คว้ารางวัลผลงานสหกิจศึกษาดีเด่นระดับชาติ ประจำปี 2558 ประเภท : สถานศึกษาดำเนินการสหกิจศึกษานานาชาติดีเด่น ในการจัดงานสหกิจไทย ครั้งที่ 6 โดยมี รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย  อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้เกียรติเข้ารับรางวัลดังกล่าว  เมื่อวันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2558 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม  ชั้น 4 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ
        นอกจากนี้ยังมี ผศ.ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กร  ผศ.ดร.สุมนา นีระ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ สำนักทะเบียนและประมวลผล และนางมลิวรรณ เบ้าวัน หัวหน้างานประสานงานสหกิจศึกษา รวมถึงนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ สาขาโรคพืชวิทยา นักศึกษาสหกิจศึกษาอาเซียน ปีการศึกษา 2556 ปฏิบัติสหกิจฯ ณ Bayer CropScience Agronomic Development Southeast Asia Field Research and development Center  ร่วมกับเครือข่ายสหกิจศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  เข้าร่วมงานสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 6 อีกด้วย   ทั้งนี้ยังได้รับเกียรติจากร​องเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาถ่ายรูปกับผู้ชนะเลิศเป็นที่ระลึกอีกด้วย
 

ข่าว : จิราพร ประทุมชัย

ภาพ : งานสหกิจศึกษา  สำนักทะเบียนและประมวลผล (สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ)  


ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »