ผลงานวิจัยข้าวโพดสีม่วง คว้ารางวัลGold Award งานThailand Research Expo

รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมข. รับมอบถ้วยรางวัล Gold Award จาก ศ.นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
อ่าน 6,743 ครั้ง
13 ส.ค. 2557    Unggoon Nutasarin

     ระหว่างวันที่ 7-11 สิงหาคม 2557 มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้นำผลงานวิจัย ไปร่วมจัดนิทรรศการในงาน การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2557 หรือ Thailand Research Expo 2014 ณ ห้องบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ราชประสงค์ โดยเป็นเวทีแสดงผลงานวิจัยที่มีศักยภาพไปสู่กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์ ระดับประเทศและนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดแสดงนิทรรศการในประเด็นงานวิจัยเพื่อการผลิตและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร  ซึ่งนำเสนอนวัตกรรมและผลงานวิจัย “นวัตกรรม: ข้าวโพดข้าวเหนียวสีม่วงที่มีสารแอนโทไซยานินสูง เพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหาร เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างความอยู่เย็นเป็นสุขให้สังคมไทยอย่างยั่งยืน”  ผลงานวิจัยของ รศ.ดร.กมล เลิศรัตน์ จากภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ และสารปรุงแต่งสีแดงที่มีสารสกัดจากซังข้าวโพดสีม่วง ผลงานวิจัยของ ผศ.ดร. จันทนี  อุริยะพงศ์สรรค์ จากภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะเทคเทคโนโลยี เป็นผลงานที่อยู่ใน คลัสเตอร์วิจัยสินค้าอาหารและอาหารเพื่อสุขภาพ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในโครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นอกจากนั้นยังมีผลงานวิจัยจาก คณะเภสัชศาสตร์ และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งเป็นผลงานร่วมกันในการสนับสนุนข้อมูลทางการแพทย์เพื่อเป็นการยืนยันผลงานด้านสุขภาพของผู้บริโภค

    รศ.ดร.กมล เลิศรัตน์   กล่าวถึงผลงาน นวัตกรรม: ข้าวโพดข้าวเหนียวสีม่วงที่มีสารแอนโทไซยานินสูง เพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหาร เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างความอยู่เย็นเป็นสุขให้สังคมไทยอย่างยั่งยืน ว่า “นำเสนอประเด็นข้าวโพดข้าวเหนียวเป็นที่รู้จักกันดีและนิยมบริโภคในกลุ่มประเทศอาเซียนอยู่แล้ว การพัฒนาข้าวโพดข้าวเหนียวพันธุ์ใหม่ที่มีสีม่วงเข้มขึ้น ทั้งในส่วนของเมล็ด ซัง ก้านฝัก เปลือก และไหม จะทำให้มีปริมาณสารแอนโทไซยานินเพิ่มขึ้น แล้วนำทุกส่วนไปใช้ประโยชน์โดยแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อาหารในระดับครัวเรือนชนิดใหม่หลายชนิด ได้แก่  น้ำข้าวโพด นมข้าวโพด เมล็ดข้าวโพดทอดกรอบ คุกกี้ และเค้ก เป็นต้น  จัดเป็นการสร้างนวัตกรรมใหม่ที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับข้าวโพดข้าวเหนียว

     ข้าวโพดข้าวเหนียวสีม่วงที่มีสารแอนโทไซยานินสูงพันธุ์ใหม่นี้ จะเป็นแหล่งของสารแอนโทไซยานินที่มีราคาถูกกว่าที่ได้รับจากพืชอื่นๆ และผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ได้พัฒนาขึ้นนั้น เป็นสินค้ามูลค่าสูงกว่าที่เคยใช้ประโยชน์เฉพาะเมล็ดและมีศักยภาพด้านการตลาดสูงขึ้น เนื่องจากเป็นสินค้าที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่ ที่ต้องการความทันสมัย สะดวกในการรับประทาน รสชาติอร่อย ดีต่อสุขภาพ  และมีหลากหลายให้เลือก

     ความโดดเด่นของผลงานวิจัยเชิงวิชาการ เป็นผลงานวิจัยที่ได้รับ พันธุ์พืชพันธุ์ใหม่ เทคโนโลยีการผลิตให้ได้ผลิตผลที่ปลอดภัย และผลิตภัณฑ์อาหารระดับชุมชน ได้เผยแพร่ไปสู่การใช้ประโยชน์แล้ว ตั้งแต่ ระดับเกษตรกร จนถึง ระดับอุตสาหกรรม โดยมีภาคเอกชนได้ขออนุญาตนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ มีการเผยแพร่ฝึกอบรมให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องทุกรูปแบบ ตั้งแต่ การฝึกอบรม การเผยแพร่ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ ผ่านอินเตอร์เน็ต และสื่อโทรทัศน์ ทำให้ศูนย์วิจัยฯ และนักวิจัยของศูนย์ฯ เป็นที่รู้จักทั่วประเทศ เป็นผลงานที่มีส่วนสำคัญในการสนองตอบต่อการรับใช้สังคมของมหาวิทยาลัยขอนแก่น”

     ผศ.ดร. จันทนี  อุริยะพงศ์สรรค์  กล่าวถึงผลงานวิจัยสารปรุงแต่งสีแดงที่มีสารสกัดจากซังข้าวโพดสีม่วงว่า “ผลิตภัณฑ์สีผสมอาหารที่สกัดจากซังข้าวโพดสีม่วง ใช้กรรมวิธีการสกัดด้วยน้ำและวัตถุดิบจากธรรมชาติ จึงมีความปลอดภัยสูงต่อการบริโภค นอกจากจะพบว่าให้สีที่สดใสและสวยงามในผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มแล้ว ยังพบว่ามีสารสำคัญที่ดีต่อสุขภาพ คือสารประกอบโพลีฟีนอล โดยผลิตภัณฑ์สีผสมอาหารจากธรรมชาตินี้ได้พัฒนาให้อยู่ในรูปของผง โดยสามารถเก็บรักษาได้นาน และสะดวกต่อการใช้ การผลิตสารให้สีแดงจากซังข้าวโพดนี้เป็นการผลิตที่ใช้นวัตกรรมและเพิ่มมูลค่าแก่ของเหลือจากการแปรรูปของวัตถุดิบทางการเกษตร

     ความโดดเด่นของผลงานวิจัยเชิงวิชาการเป็นสารให้สี“สารปรุงแต่งสีแดง” ซึ่งเป็นผงสีแดงและสีม่วงที่มีกรรมวิธีการผลิตรวมถึงใช้วัตถุดิบที่ปลอดภัย ให้สีแดงที่สวยงาม สดใสและค่อนข้างคงตัว นอกจากนี้จะเพิ่มสารต้านอนุมูลอิสระให้ผลิตภัณฑ์อาหาร เนื่องจากสารสีแดงที่ชื่อว่า แอนโธไซยานินซึ่งเป็นสารที่อยู่ในกลุ่มของสารประกอบโพลีฟีนอล มีศักยภาพในการผลิตเชิงอุตสาหกรรมสูง ได้มี บริษัท สยามมิราโกร จำกัด ซึ่งซื้อลิขสิทธิ์จากมหาวิทยาลัยขอนแก่นและได้ร่วมกิจกรรมโชว์ผลงานของผลิตภัณฑ์หลายชนิด อาทิเช่น ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสำเร็จรูปชนิดผง กาแฟ โกโก้ รวมทั้งสารเสริมอาหาร (Dietary Supplement) ที่มีองค์ประกอบของสารสกัดจากข้าวโพดสีม่วงที่สามารถลดความเสี่ยง ป้องกัน และแก้ไขปัญหา ระดับคลอเรสเตอรอลสูง เบาหวาน และโรคอ้วน เป็นต้น ซึ่งนิทรรศการมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานจำนวนมาก มีการแจกเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดข้าวเหนียวข้าวก่ำแก่ประชาชนที่สนใจ พร้อมการให้ชิมผลิตภัณฑ์แปรรูป อาทิ น้ำสกัดจากซังข้าวโพด, ชาจากไหมข้าวโพด , คุ้กกี้ผสมซังข้าวโพด และชา กาแฟที่ผสมสารสกัดจากข้าวโพด เป็นต้น 

ข่าว/ภาพ : จิตนิภา ศรีวัธนทรัพย์


ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »