ร่วมภูมิใจ มข.รับโล่รางวัล "IP Champion 2013"

รางวัล “IP Champion 2013” ประเภทสิทธิบัตรการประดิษฐ์และอนุสิทธิบัตร อีกหนึ่งความภาคภูมิใจแห่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น สถาบันอุดมศึกษาเพียงแห่งเดียวที่ได้รับการคัดเลือกจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
อ่าน 3,154 ครั้ง
5 พ.ค. 2556    Wadchara Noichompoo

          รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้ารับรางวัล “IP Champion 2013” ประเภทสิทธิบัตรการประดิษฐ์และอนุสิทธิบัตร จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ โดยมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพียงแห่งเดียวที่ได้รับรางวัลครั้งนี้ โดยมี  นางปัจฉิมา ธนสันติ อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เป็นผู้มอบรางวัล  ณ ห้องประชุมกรมทรัพย์สินทางปัญญา ชั้น 8  กระทรวงพาณิชย์  เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2556 ที่ผ่านมา
          นางจิราภรณ์ เหลืองไพรินทร์ ผู้จัดการสำนักงานบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา กล่าวว่า "รางวัล IP Champion 2013 เป็นรางวัลที่จัดขึ้นเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 21 ปี ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ โดยพิจารณาคัดเลือกหน่วยงาน/ผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จในการสร้างสรรค์และนำทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ อย่างมีประสิทธิผลและมีความโดดเด่นในเชิงธุรกิจ รวมทั้งมีภาพลักษณ์กิจการที่ดีและมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ  นับว่าเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ และสร้างแรงจูงใจให้มีความตระหนักถึงความสำคัญของทรัพย์สินทางปัญญา"
          รางวัล “IP Champion 2013”  แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ดังต่อไปนี้ 
1.  ประเภทสิทธิบัตรการประดิษฐ์และอนุสิทธิบัตร ผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดเลือก มีดังนี้
     1.1  บริษัท ซัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
     1.2  บริษัท ชัยเสรี เม็ททอล แอนด์ รับเบอร์ จำกัด
     1.3  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
     1.4  บริษัท โซเล็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
2.  ประเภทเครื่องหมายการค้า  ผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดเลือก มีดังนี้
     2.1  บริษัท นานมี จำกัด
     2.2  บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด
     2.3  บริษัท โออิชิกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
3.  ประเภทสิทธิบัตรการออกแบบ  ผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดเลือก  มีดังนี้
     3.1  บริษัท นิวอาไรวา จำกัด
     3.2  บริษัท โอ แอนด์ เอช ฮันนี่คอมป์เปเปอร์ จำกัด
     3.3  บริษัท ภูเก็ต เพิร์ล อินดัสทรี จำกัด
4.  ประเภทลิขสิทธิ์
     4.1  หจก. รักไม่ยอมเปลี่ยนแปลง (นายมนัสวิน นันทเสน)
     4.2  นางสาวมลลิกา  เรืองกฤตยา
     4.3  องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย

          รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย  ไตรรัตนศิริชัย  กล่าวถึงรางวัลที่ได้รับในครั้งนี้ ว่า “มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพียงแห่งเดียวที่ได้รับรางวัล IP Champion 2013 ประเภทสิทธิบัตรการประดิษฐ์และอนุสิทธิบัตรดีเด่น จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพานิชย์  ขอขอบคุณทุกๆ ฝ่ายที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ นักวิจัย ทีมงานสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญา และผู้ที่เกี่ยวข้องที่ไม่ได้กล่าวชื่อถึงทุกท่าน ที่ได้ทุ่มเททำงานจนส่งผลให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีภาพลักษณ์ที่ดีและมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ  และทำให้ได้รับการคัดเลือกรางวัลในปีนี้“
 
ข่าว   :   วัชรา  น้อยชมภู
ภาพ/ข้อมูล  :    จิราภรณ์ เหลืองไพรินทร์ ผู้จัดการสำนักงานบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
 

 ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »