มข.เปิดบ้านโชว์นวัตกรรมต้อนรับว.ป้องกันราชอาณาจักรดูงาน KKU Smart City

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยป้องกันราชาอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 62 สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ดูงาน KKU Smart City

30 พ.ย. 2562    504

บูรณาการ 3 ศาสตร์ 6 คณะวิชา มข.เพื่อพัฒนาคนยุคใหม่ในศตวรรษที่21

บูรณาการศาสตร์ 3 ศาสตร์ 6 คณะวิชา มข. เพื่อพัฒนาคนยุคใหม่ในศตวรรษที่ 21 ให้มีสมรรถนะ 3G Governance

22 พ.ย. 2562    275

นักวิจัยอาเซียนร่วมถกปัญหาการคัดกรองมะเร็งในการประชุมวิชาการนานาชาติ

ผู้ป่วยโรคมะเร็ง ที่เสียชีวิตส่วนใหญ่มาหาหมอในระยะสุดท้าย พบปัญหาประชาชนไม่สามารถเข้าถึงการตรวจคัดกรองอย่างทั่วถึง และการใช้ฐานข้อมูลผู้ป่วยไม่คุ้มประโยชน์

20 พ.ย. 2562    421

ตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบัน มข. กรรมการชม บริหารเป็นระบบ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน ตามเกณฑ์การบริหารคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) ณ ห้องสารสิน อาคารสิริคุณากร

20 พ.ย. 2562    397

มข.ร่วมแสดงผลงานนวัตกรรมและเทคโนโลยี ในวันนิทรรศการวิชาการ รร.จปร.2562

สำนักหอสมุด​ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมจัดแสดงผลงานวิชาการ 5 ผลงานด้านนวัตกรรม​และเทคโนโลยี เข้าร่วมแสดงในงานวันนิทรรศการวิชาการ​ รร.จปร.ประจำปี2562

20 พ.ย. 2562    348

COLAเตรียมความพร้อมรองรับ Digital Transformation สู่ “ประเทศไทย 4.0"

COLA KKU เตรียมพร้อมผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา รองรับ Digital Transformation หัวใจสำคัญของการขับเคลื่อนนโยบาย “ประเทศไทย 4.0"

20 พ.ย. 2562    116

มข. จับมือร่วมกับ มอ. มช. ขับเคลื่อนโครงการมหาวิทยาลัย 4.0

เริ่มแล้ว...คณะทำงานวิเคราะห์และขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มข. บูรณาการร่วมคิดวางแผนทำงาน จัดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วางแผนยุทธศาสตร์ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า รับมือกับปัจจัยเสี่ยง ความไม่แน่นอนในอนาคต

19 พ.ย. 2562    321

COLA KKU ร่วมประชุมคณะทำงาน พัฒนาเมือง Low Carbon ของเทศบาลนครขอนแก่น

COLA KKU ร่วมประชุมคณะทำงาน พัฒนาเมือง Low Carbon ของเทศบาลนครขอนแก่น

19 พ.ย. 2562    111

APEC-Khon Kaen International Conference 2019 ครั้งที่ 14

มข.จัดประชุมAPECเน้นขับเคลื่อนพัฒนาการศึกษาอาเซียนให้ทันยุค ระดมนักวิชาการ10ประเทศมองอนาคตหลักสูตรการศึกษารองรับโลกแห่ง AI ตามยุทธศาสตร์ Education Transformation

19 พ.ย. 2562    281

มข.จัดอบรมบุคลากรทางการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับบุคลากรทางการศึกษาด้วยนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด ระหว่างวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2562

17 พ.ย. 2562    365


previous123456789...339340next

คณะและหน่วยงาน

หน้าเว็บสำหรับ..

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »

ผลงานจากทรัพย์สินทางปัญญา

ผลงานทั้งหมด »

KKU Channel
Fm.103Mhz