มข.เปิดบ้านโชว์นวัตกรรมต้อนรับว.ป้องกันราชอาณาจักรดูงาน KKU Smart City-

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยป้องกันราชาอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 62 สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ดูงาน KKU Smart City

30 พ.ย. 2562    54

ศึกษาศาสตร์ร่วมหารือความร่วมมือผลิตบัณฑิตสาขาการสอนจีนฯ-

ผู้บริหาร คณะศึกษาศาสตร์หารือร่วมผลิตบัณฑิตสาขาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ ระหว่างวันที่ 21-24 พฤศจิกายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยเซาท์เวสต์ นครฉงซิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน

25 พ.ย. 2562    76

จริยธรรมฯมขจับมือพัฒนาโปรแกรมบริหารจัดการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์-

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ว่าด้วยการพัฒนาโปรแกรมบริหารจัดการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ระหว่าง มูลนิธิฯ ซิดเคอร์-เฟอร์แคป มหาวิทยาลัยขอนแก่น และบริษัท ไอดี ไดรฟ์ จำกัด

22 พ.ย. 2562    21

บูรณาการ 3 ศาสตร์ 6 คณะวิชา มข.เพื่อพัฒนาคนยุคใหม่ในศตวรรษที่21-

บูรณาการศาสตร์ 3 ศาสตร์ 6 คณะวิชา มข. เพื่อพัฒนาคนยุคใหม่ในศตวรรษที่ 21 ให้มีสมรรถนะ 3G Governance

22 พ.ย. 2562    16

COLA KKU จับมือ 5 คณะ MOU ความร่วมมือ พัฒนา Community Based Learning-

วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น COLA KKU จับมือ คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยี คณะนิติศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ มข. ลงบันทึกความร่วมมือระดับคณะ พัฒนาและส่งเสริมกระบวนการจั

21 พ.ย. 2562    2

มข.ร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท-

มข.ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเพื่อส่งเสริม พัฒนา และขับเคลื่อนการดำเนินงานการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

20 พ.ย. 2562    35

COLAเตรียมความพร้อมรองรับ Digital Transformation สู่ “ประเทศไทย 4.0"-

COLA KKU เตรียมพร้อมผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา รองรับ Digital Transformation หัวใจสำคัญของการขับเคลื่อนนโยบาย “ประเทศไทย 4.0"

20 พ.ย. 2562    34

COLA KKU ร่วมประชุมคณะทำงาน พัฒนาเมือง Low Carbon ของเทศบาลนครขอนแก่น-

COLA KKU ร่วมประชุมคณะทำงาน พัฒนาเมือง Low Carbon ของเทศบาลนครขอนแก่น

19 พ.ย. 2562    28

COLA หนุน อบต.หนองมะเขือ ชูผลงานการจัดการป่าชุมชน ชิงรางวัล UNPSA 2020-

COLA KKU หนุน อบต.หนองมะเขือ ชูผลงานการจัดการป่าชุมชน “อยู่ดีเพราะป่ายัง ป่ายังเพราะคนดี” ชิงรางวัล UNPSA 2020

18 พ.ย. 2562    44

COLA ร่วมเวทีรับฟังระบบขนส่ง LRT เพื่อพัฒนาเมืองขอนแก่นสู่ Smart City-

COLA KKU ร่วมเวทีสาธารณะรับฟังระบบขนส่ง LRT เพื่อพัฒนาเมืองขอนแก่นสู่ความเป็น Smart City ภายใต้แนวคิด "เราทำเพื่อบ้านเมืองของเรา เราทำเพื่อลูกหลานของเรา"

15 พ.ย. 2562    20


previous123456789...103104next

Faculty And Organization

Gateways For..

Events Calendar

Read more »

KKU Channel
Fm.103Mhz