KKU News

มข.ต้อนรับ อุปทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย-

รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ต้อนรับ นายปีเตอร์ เฮย์มอนด์ อุปทูตรักษาการแทนเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ณ อาคารเรียนรวมและ พัฒนาทักษะขั้นพื้นฐาน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะบริหารธุรกิจ มอบวุฒิบัตรหลักสูตร Mini MBA for Executive รุ่นที่ 2-

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย (NBS) มอบวุฒิบัตรหลักสูตร Mini MBA for Executive รุ่นที่ 2 แก่ผู้บริหารระดับกลางกลุ่มบริษัท KOLAO Group สปป.ลาว

มข.จัดดั่งแสงทองส่องในดวงใจนิรันดร์3 7ศิลปินดังร่วมขับกล่อมบทเพลง-
มข.จัดดั่งแสงทองส่องในดวงใจนิรันดร์3 7ศิลปินดังร่วมขับกล่อมบทเพลง-

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดงานคอนเสิร์ตการกุศล “ดั่งแสงทอง ส่องในดวงใจนิรันดร์ 3” 7 ศิลปินร่วมขับกล่อม ประชาชนเนื่องแน่น ณ ห้องประชุมมอดินแดง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา