ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น

       สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ โดย กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบปฏิทินการศึกษา โดยมีภารกิจหลักในการสนับสนุนการบริหารและดำเนินงานด้านวิชาการ การจัดการศึกษา และการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย ให้บริการการศึกษาแก่นักศึกษา,อาจารย์,บุคลากรและหน่วยงานของมหาวิทยาลัย การเป็นแหล่งสารสนเทศด้านวิชาการและการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยและเป็นศูนย์ประสานงานด้านวิชาการและการจัดการศึกษากับหน่วยงานภายในประเทศ

 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

คณะและหน่วยงาน

หน้าเว็บสำหรับ..

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »

ผลงานจากทรัพย์สินทางปัญญา

ผลงานทั้งหมด »

KKU Channel
Fm.103Mhz